ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปากเหมือง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเทพมงคล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
9 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  
10 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน