ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแชง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดควนชะลิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดควนเถียะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านลำหัก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดบางคุระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดบ่อโพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 59 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าขนาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 54 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านอายเลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 53 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดปากแพรก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 49 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดดอนรักษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 46 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดปิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 33 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 33 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน