ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนางหลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 66.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน