ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดขนาบนาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 52.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านควนรุย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 51.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 49 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 22 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดแหลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 22 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 21.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 20 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 19.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 18.50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 17.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 16.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 16 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 16 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 10 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน