ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนทราย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะสุด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดบ้านด่าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดปิยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนวัดอู่แก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน