ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโคกยาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทะเลปัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านชายทะเล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 60.40 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน