หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา,จังหวัด นครศรีธรรมราช ประเทศไทย ไทย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.643398, 99.894967 075 673 000
2 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 นายวิลาศ ชูช่วย 8.667703, 99.934809
3 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 160/4 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80120 นายมงคล พงศ์สุพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 8.667401, 99.931456 075 521 097
4 โรงเรียนท่าศาลา หมู่ที่ 1 บ้านตลาดท่าศาลา ตำบล : ท่าศาลา อำเภอ : ท่าศาลา จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ : 80160 นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 8.669879, 99.932616 075521117
5 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 หมู่ที่ 1 บ้านบ้านสองแพรก ตำบล : โพธิ์ทอง อำเภอ : ท่าศาลา จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ : 80160 นายสุธรรม นวลแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียน 8.627180, 99.927962 075522071
6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 บ้านในถุ้ง ตำบล : ท่าศาลา อำเภอ : ท่าศาลา จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ : 80160 นายพนธกร จรเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน 8.645282, 99.946616 075521403
7 โรงเรียนปทุมานุกูล หมู่ที่ 1 ตำบล : ท่าศาลา อำเภอ : ท่าศาลา จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ : 80160 นายพิพัฒน์ มหาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 8.668620, 99.927236 075521384
8 โรงเรียนวัดชลธาราม หมู่ที่ 2 บ้านเตาหม้อ ตำบล : ท่าศาลา อำเภอ : ท่าศาลา จังหวัด : นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ : 80160 นางถนอมศรี เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียน 8.681683, 99.924978 075521508

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]