หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ณ อำเภอท่าศาลา
ระหว่าง วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา ใต้อาคาร 4 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา โรงอาหาร 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]