หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ณ อำเภอท่าศาลา
ระหว่าง วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3,2 ห้อง 337,328 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2,3 ห้อง 337,28 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมานุกูล ห้อง DLIT 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล ห้อง DLIT 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล ห้อง DLIT 11 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]