หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ณ อำเภอท่าศาลา
ระหว่าง วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326-327 11 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326-327 12 ต.ค. 2559 08.00-16.30
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-325 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-325 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-323 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร อเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร อเนกประสงค์ 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213-214 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมานุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213-214 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 11 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา 12 ต.ค. 2559 08.00 - 16.30 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]