หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ณ อำเภอท่าศาลา
ระหว่าง วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333-334 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-312 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313-314 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าศาลา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 12 ต.ค. 2559 08.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]