หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 76 34 52.31% 15 23.08% 8 12.31% 8 12.31% 65
2 โรงเรียนท่าศาลา 57 31 55.36% 14 25% 7 12.5% 4 7.14% 56
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 54 27 52.94% 15 29.41% 5 9.8% 4 7.84% 51
4 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 40 25 69.44% 5 13.89% 3 8.33% 3 8.33% 36
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 47 23 54.76% 10 23.81% 6 14.29% 3 7.14% 42
6 โรงเรียนบ้านปากลง 61 21 38.18% 15 27.27% 7 12.73% 12 21.82% 55
7 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 51 21 42.86% 8 16.33% 10 20.41% 10 20.41% 49
8 โรงเรียนปทุมานุกูล 39 21 56.76% 8 21.62% 2 5.41% 6 16.22% 37
9 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 35 21 60% 5 14.29% 5 14.29% 4 11.43% 35
10 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 38 19 52.78% 9 25% 1 2.78% 7 19.44% 36
11 โรงเรียนวัดพรหมโลก 27 17 65.38% 6 23.08% 2 7.69% 1 3.85% 26
12 โรงเรียนบ้านสระบัว 37 16 53.33% 8 26.67% 4 13.33% 2 6.67% 30
13 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 28 16 59.26% 6 22.22% 4 14.81% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนบ้านบางฉาง 22 16 76.19% 1 4.76% 1 4.76% 3 14.29% 21
15 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 24 13 56.52% 5 21.74% 2 8.7% 3 13.04% 23
16 โรงเรียนวัดกลาง 19 13 81.25% 1 6.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
17 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 20 12 63.16% 3 15.79% 2 10.53% 2 10.53% 19
18 โรงเรียนเคียงศิริ 33 11 39.29% 9 32.14% 7 25% 1 3.57% 28
19 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 28 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
20 โรงเรียนบ้านวังลุง 22 10 50% 4 20% 5 25% 1 5% 20
21 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 20 10 50% 3 15% 1 5% 6 30% 20
22 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 21 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
23 โรงเรียนวัดเทวดาราม 25 9 40.91% 6 27.27% 1 4.55% 6 27.27% 22
24 โรงเรียนบ้านคลองวัง 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 18 8 47.06% 4 23.53% 2 11.76% 3 17.65% 17
27 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 18 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
28 โรงเรียนวัดนาเหรง 17 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 34 7 24.14% 11 37.93% 5 17.24% 6 20.69% 29
30 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 19 7 38.89% 5 27.78% 4 22.22% 2 11.11% 18
31 โรงเรียนวัดนากัน 18 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
32 โรงเรียนบ้านพิตำ 16 7 43.75% 3 18.75% 5 31.25% 1 6.25% 16
33 โรงเรียนวัดทางขึ้น 18 6 35.29% 7 41.18% 3 17.65% 1 5.88% 17
34 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 15 6 40% 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 14 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 17 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
37 โรงเรียนบ้านปากเจา 14 6 42.86% 1 7.14% 4 28.57% 3 21.43% 14
38 โรงเรียนวัดนากุน 12 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
39 โรงเรียนวัดพระเลียบ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
40 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 17 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
44 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
46 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 19 4 23.53% 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 17
48 โรงเรียนบ้านอินทนิน 15 4 30.77% 6 46.15% 0 0% 3 23.08% 13
49 โรงเรียนบ้านในตูล 10 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 12 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านชุมขลิง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนวัดน้ำตก 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
53 โรงเรียนบ้านไสพลู 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนวัดชลธาราม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนชุมชนใหม่ 29 3 15% 7 35% 4 20% 6 30% 20
56 โรงเรียนบ้านหนับเภา 15 3 21.43% 7 50% 4 28.57% 0 0% 14
57 โรงเรียนวัดโมคลาน 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนวัดคงคาวดี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 10 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
64 โรงเรียนวัดคงคา 9 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 9
65 โรงเรียนวัดสากเหล็ก 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
66 โรงเรียนบ้านประชาอารี 7 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 7
67 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนพิมพ์มณี 31 2 8.33% 9 37.5% 7 29.17% 6 25% 24
69 โรงเรียนบ้านพังปริง 15 2 15.38% 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 13
70 โรงเรียนวัดจันทาราม 19 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
71 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนวัดดอนใคร 17 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
73 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
74 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
75 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนวัดสโมสร 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนวัดยางทอง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
79 โรงเรียนวัดโทเอก 9 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
80 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
81 โรงเรียนวัดยางงาม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านฉาง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
83 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนวัดปลักปลา 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
86 โรงเรียนวัดคีรีวง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านปลายทอน 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านพังหรัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนวัดจอมทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 17 1 7.14% 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 14
93 โรงเรียนบ้านเปร็ต 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านวัดใน 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนวัดเปียน 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านเผียน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
98 โรงเรียนวัดหลวงครู 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
99 โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านนบ 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
102 โรงเรียนบ้านคลองแคว 9 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
103 โรงเรียนวัดจันพอ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านปากดวด 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
106 โรงเรียนวัดโยธาธรรม 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
107 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดพระอาสน์ 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
110 โรงเรียนบ้านเขาทราย 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
111 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 7 0 0% 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 7
115 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
116 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านในเพลา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 5 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
119 โรงเรียนบ้านขุนทะเล 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 12 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
121 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 7 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
122 โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านไสเหรียง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
124 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดชนาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดประดู่หอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
129 โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
130 โรงเรียนวัดป่ากิ่ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนอนุบาลโชติกร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
133 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
134 โรงเรียนวัดกำแพงถม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]