หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 76 241 132
2 006 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 3 7 5
3 008 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 35 73 48
4 009 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 5 7 5
5 010 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 19 40 23
6 011 โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 3 4 3
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 11 26 17
8 012 โรงเรียนชุมชนใหม่ 29 52 31
9 013 โรงเรียนท่าศาลา 57 119 87
10 014 โรงเรียนบ้านขุนทะเล 4 7 5
11 024 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 11 18 16
12 025 โรงเรียนบ้านคลองวัง 15 28 20
13 026 โรงเรียนบ้านคลองเหลง 5 8 7
14 023 โรงเรียนบ้านคลองแคว 9 18 12
15 027 โรงเรียนบ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 5 5 5
16 028 โรงเรียนบ้านฉาง 5 17 6
17 030 โรงเรียนบ้านชุมขลิง 8 11 8
18 029 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 12 27 16
19 032 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 0 0 0
20 038 โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 0 0 0
21 039 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 6 12 8
22 040 โรงเรียนบ้านทุ่งชน 24 45 33
23 041 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 3 5 3
24 037 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 47 86 67
25 033 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 1 3 2
26 034 โรงเรียนบ้านท่าน้อย 3 8 5
27 035 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 34 84 53
28 036 โรงเรียนบ้านท่าสูง 0 0 0
29 042 โรงเรียนบ้านนบ 6 8 7
30 043 โรงเรียนบ้านน้ำขาว 2 2 2
31 044 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 5 12 9
32 045 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 3 2
33 052 โรงเรียนบ้านบางฉาง 22 31 25
34 051 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 15 27 20
35 053 โรงเรียนบ้านประชาอารี 7 17 9
36 054 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 11 24 19
37 055 โรงเรียนบ้านปลายทอน 4 7 5
38 057 โรงเรียนบ้านปากดวด 5 13 9
39 058 โรงเรียนบ้านปากลง 61 124 90
40 056 โรงเรียนบ้านปากเจา 14 25 16
41 061 โรงเรียนบ้านพังปริง 15 25 19
42 062 โรงเรียนบ้านพังหรัน 2 2 2
43 063 โรงเรียนบ้านพิตำ 16 36 27
44 066 โรงเรียนบ้านวังลุง 22 50 32
45 067 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 6 3
46 068 โรงเรียนบ้านวัดใน 6 12 8
47 069 โรงเรียนบ้านสระบัว 37 84 56
48 070 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 17 44 17
49 071 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 5 7 6
50 072 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 5 10 9
51 073 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 10 20 13
52 076 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 2 1
53 077 โรงเรียนบ้านหนับเภา 15 37 26
54 078 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 0 0 0
55 079 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 0 0 0
56 080 โรงเรียนบ้านอินทนิน 15 21 17
57 015 โรงเรียนบ้านเขาตาสัก 0 0 0
58 016 โรงเรียนบ้านเขาทราย 3 3 3
59 017 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 18 40 27
60 018 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 18 27 22
61 020 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 20 40 28
62 021 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 17 32 22
63 059 โรงเรียนบ้านเปร็ต 6 11 8
64 060 โรงเรียนบ้านเผียน 5 8 5
65 064 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 0 0 0
66 022 โรงเรียนบ้านแขวงเภา 0 0 0
67 065 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 40 120 70
68 048 โรงเรียนบ้านในตูล 10 10 10
69 049 โรงเรียนบ้านในถุ้ง 7 29 12
70 046 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 5 18 9
71 047 โรงเรียนบ้านในเขียว 2 0 0 0
72 050 โรงเรียนบ้านในเพลา 3 5 5
73 074 โรงเรียนบ้านไสพลู 7 20 9
74 075 โรงเรียนบ้านไสเหรียง 3 4 3
75 081 โรงเรียนปทุมานุกูล 39 128 66
76 090 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 54 111 79
77 092 โรงเรียนวัดกระดังงา 0 0 0
78 093 โรงเรียนวัดกลาง 19 30 22
79 094 โรงเรียนวัดกำแพงถม 1 1 1
80 095 โรงเรียนวัดขรัวช่วย 28 91 28
81 102 โรงเรียนวัดคงคา 9 16 10
82 104 โรงเรียนวัดคงคาวดี 4 5 4
83 103 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 7 11 7
84 105 โรงเรียนวัดคีรีวง 3 4 4
85 107 โรงเรียนวัดจอมทอง 2 13 5
86 108 โรงเรียนวัดจันทาราม 19 37 29
87 109 โรงเรียนวัดจันพอ 2 3 3
88 111 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 11 26 20
89 112 โรงเรียนวัดชนาราม 1 3 2
90 113 โรงเรียนวัดชลธาราม 5 9 7
91 114 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 6 14 7
92 115 โรงเรียนวัดดอนใคร 17 24 17
93 116 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 7 11 8
94 117 โรงเรียนวัดทางขึ้น 18 37 24
95 118 โรงเรียนวัดท้าวโทะ 9 14 14
96 121 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 6 12 9
97 122 โรงเรียนวัดนากัน 18 32 21
98 123 โรงเรียนวัดนากุน 12 18 16
99 124 โรงเรียนวัดนางตรา 0 0 0
100 125 โรงเรียนวัดนาเหรง 17 35 26
101 126 โรงเรียนวัดน้ำตก 8 11 8
102 127 โรงเรียนวัดประดู่หอม 1 1 1
103 128 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 38 88 56
104 129 โรงเรียนวัดปลักปลา 6 11 8
105 132 โรงเรียนวัดปากด่าน 0 0 0
106 130 โรงเรียนวัดป่า (ท่าขึ้น) 4 5 4
107 131 โรงเรียนวัดป่า (โมคลาน) 0 0 0
108 133 โรงเรียนวัดป่ากิ่ว 1 1 1
109 135 โรงเรียนวัดพรหมโลก 27 53 28
110 137 โรงเรียนวัดพระอาสน์ 5 5 5
111 136 โรงเรียนวัดพระเลียบ 9 18 14
112 139 โรงเรียนวัดยางงาม 4 10 6
113 140 โรงเรียนวัดยางทอง 5 16 9
114 143 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 8 9 9
115 146 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 19 27 24
116 147 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1 3 2
117 148 โรงเรียนวัดสวนหมาก 0 0 0
118 149 โรงเรียนวัดสากเหล็ก 5 11 5
119 150 โรงเรียนวัดสุชน 0 0 0
120 151 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 4 20 8
121 144 โรงเรียนวัดสโมสร 7 15 11
122 145 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 28 78 44
123 152 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 20 50 33
124 153 โรงเรียนวัดหมาย 0 0 0
125 154 โรงเรียนวัดหลวงครู 5 14 8
126 096 โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501) 21 60 35
127 097 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 51 103 60
128 099 โรงเรียนวัดเขาน้อย 0 0 0
129 098 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 14 36 23
130 169 โรงเรียนวัดเขาปูน 0 0 0
131 101 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 6 8 6
132 110 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 10 20 14
133 119 โรงเรียนวัดเทวดาราม 25 42 32
134 134 โรงเรียนวัดเปียน 5 12 8
135 106 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 3 3 3
136 120 โรงเรียนวัดโทเอก 9 17 11
137 138 โรงเรียนวัดโมคลาน 11 13 12
138 141 โรงเรียนวัดโยธาธรรม 5 5 4
139 142 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 7 14 11
140 155 โรงเรียนวัดใหม่ 1 6 1
141 003 โรงเรียนเคียงศิริ 33 63 52
142 002 โรงเรียนคุณาธารวิทยา 0 0 0
143 004 โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ 17 46 17
144 082 โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรน์ 0 0 0
145 083 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 0 0 0
146 084 โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 12 17 15
147 086 โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ 2 6 3
148 087 โรงเรียนพิมพ์มณี 31 46 31
149 088 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 7 14 10
150 089 โรงเรียนมีสิทธิ์ศึกษา 0 0 0
151 156 โรงเรียนสตรีดำรงเวท 0 0 0
152 157 โรงเรียนสระแก้ววิทยา 0 0 0
153 158 โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ 0 0 0
154 159 โรงเรียนอนุบาลจิตอรุณ 0 0 0
155 162 โรงเรียนอนุบาลปัญญาพร 0 0 0
156 163 โรงเรียนอนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 1 3 2
157 164 โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์ 0 0 0
158 165 โรงเรียนอนุบาลวิธานพิทยานุสรณ์ 0 0 0
159 166 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา 2 6 4
160 160 โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต 0 0 0
161 161 โรงเรียนอนุบาลโชติกร 1 3 2
162 167 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ 7 14 8
163 168 โรงเรียนอุบลวิทยา 0 0 0
164 001 โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา 11 34 18
165 091 โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย 3 5 3
รวม 1728 3694 2397
6091

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]