สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ท่าศาลา 31 14 7 4 52
2 ชุมชนบ้านบางโหนด 29 13 6 8 48
3 บ้านทุ่งเกราะ 22 9 5 3 36
4 วัดเขาขุนพนม 21 8 10 10 39
5 ปทุมานุกูล 21 8 2 6 31
6 ชุมชนวัดบางคู 21 5 5 4 31
7 ราชประชานุเคราะห์ 8 20 14 4 2 38
8 วัดประทุมทายการาม 19 9 1 7 29
9 บ้านปากลง 18 14 5 11 37
10 บ้านโรงเหล็ก 17 5 3 3 25
11 วัดพรหมโลก 15 6 2 1 23
12 วัดสโมสรสันนิบาต 14 5 3 1 22
13 วัดหญ้าปล้อง 12 3 2 2 17
14 บ้านบางฉาง 12 1 1 3 14
15 บ้านทุ่งชน 10 5 2 3 17
16 บ้านวังลุง 10 4 4 1 18
17 บ้านเขาหัวช้าง 10 3 1 6 14
18 วัดกลาง 10 1 1 1 12
19 บ้านสระบัว 9 6 3 2 18
20 วัดเทวดาราม 9 6 1 6 16
21 บ้านคลองวัง 9 4 1 0 14
22 เคียงศิริ 8 7 7 1 22
23 วัดขรัวช่วย 8 5 4 2 17
24 บ้านท่าม่วง 7 8 4 5 19
25 วัดเขา (วันครู 2501) 7 5 2 2 14
26 บ้านเขายวนเฒ่า 7 4 2 3 13
27 วัดนากัน 7 4 1 2 12
28 บ้านบ่อกรูด 6 7 1 1 14
29 บ้านเขาฝ้าย 6 4 1 4 11
30 บ้านพิตำ 6 3 4 0 13
31 บ้านเขาใหญ่ 6 3 3 2 12
32 บ้านปากเจา 6 1 4 3 11
33 ฆังคะทวีศิลป์ 5 7 4 1 16
34 ชุมชนวัดสระแก้ว 5 5 2 2 12
35 วัดเขาน้อย(สิชล1) 5 5 1 0 11
36 วัดทางขึ้น 5 4 3 1 12
37 วัดนาเหรง 5 3 3 2 11
38 บ้านสุวรรณเขต 5 3 1 1 9
39 ชุมชนวัดเทพราช 5 2 2 2 9
40 วัดนากุน 5 1 1 4 7
41 วัดสระประดิษฐ์ 4 7 2 2 13
42 บ้านอินทนิน 4 6 0 3 10
43 บ้านในตูล 4 6 0 0 10
44 บ้านช่องเขาหมาก 4 5 3 0 12
45 วัดชนสังขรณพิจิตร 4 2 1 3 7
46 บ้านชุมขลิง 4 2 1 1 7
47 วัดน้ำตก 4 1 1 2 6
48 บ้านไสพลู 4 1 1 0 6
49 วัดธารน้ำฉา 4 0 0 0 4
50 บ้านหนับเภา 3 7 4 0 14
51 ชุมชนใหม่ 3 6 4 6 13
52 วัดโมคลาน 3 4 3 1 10
53 เกียรติขนอมศึกษา 3 4 3 1 10
54 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 3 3 1 2 7
55 บ้านสำนักม่วง 3 2 0 0 5
56 วัดศิลาชลเขต 3 1 1 1 5
57 วัดชลธาราม 3 1 0 0 4
58 บ้านน้ำฉา 3 1 0 0 4
59 วัดเจดีย์หลวง 3 0 3 3 6
60 วัดคงคา 3 0 2 4 5
61 วัดสากเหล็ก 3 0 1 1 4
62 บ้านประชาอารี 3 0 0 4 3
63 ชุมชนวัดปัณณาราม 3 0 0 0 3
64 พิมพ์มณี 2 9 7 6 18
65 บ้านพังปริง 2 6 1 3 9
66 วัดจันทาราม 2 5 1 0 8
67 อุดมปัญญาจารย์ 2 4 1 0 7
68 วัดดอนใคร 2 3 2 0 7
69 วัดท้าวโทะ 2 3 1 2 6
70 บ้านในถุ้ง 2 3 1 0 6
71 วัดถ้ำเทียนถวาย 2 3 0 2 5
72 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 2 2 2 1 6
73 บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 2 2 1 0 5
74 บ้านคลองตีนเป็ด 2 2 0 0 4
75 วัดโทเอก 2 1 1 3 4
76 วัดพระเลียบ 2 1 1 0 4
77 บ้านฉาง 2 1 0 2 3
78 บ้านวังหิน 2 1 0 0 3
79 วัดปลักปลา 2 0 3 1 5
80 บ้านคลองเหลง 2 0 1 2 3
81 วัดคีรีวง 2 0 1 0 3
82 วัดยางงาม 2 0 1 0 3
83 บ้านปลายทอน 2 0 0 1 2
84 อนุบาลอินทิรา 2 0 0 0 2
85 วัดจอมทอง 2 0 0 0 2
86 บ้านน้ำขาว 2 0 0 0 2
87 บ้านเปร็ต 1 3 1 0 5
88 วัดเขาพนมไตรรัตน์ 1 3 1 0 5
89 บ้านวัดใน 1 3 0 1 4
90 วัดสโมสร 1 2 2 1 5
91 วัดเปียน 1 2 2 0 5
92 บ้านเผียน 1 2 1 1 4
93 วัดหลวงครู 1 2 1 1 4
94 วัดป่า (ท่าขึ้น) 1 2 0 1 3
95 บ้านท่าน้อย 1 2 0 0 3
96 วัดยางทอง 1 1 2 0 4
97 บ้านทุ่งครั้ง 1 1 1 1 3
98 บ้านคลองแคว 1 1 0 3 2
99 บ้านนบ 1 1 0 3 2
100 วัดคงคาวดี 1 1 0 0 2
101 วัดจันพอ 1 1 0 0 2
102 บ้านปากดวด 1 0 3 0 4
103 บ้านในเขียว 1 1 0 1 2 2
104 วัดโยธาธรรม 1 0 1 2 2
105 บ้านทุ่งหัวนา 1 0 1 1 2
106 ชุมชนวัดทอนหงส์ 1 0 1 0 2
107 บ้านเขาทราย 1 0 0 2 1
108 วัดสวนศิขรบรรพต 1 0 0 0 1
109 วัดใหม่ 1 0 0 0 1
110 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 0 1
111 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 0 4 5 2 9
112 วัดคงคาเลียบ 0 3 4 0 7
113 วัดชัยธารามประดิษฐ์ 0 3 1 2 4
114 วัดสุธรรมาราม 0 2 2 0 4
115 บ้านในเพลา 0 2 1 0 3
116 บ้านสะพานหัน 0 2 0 2 2
117 บ้านขุนทะเล 0 2 0 1 2
118 ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 0 1 2 3 3
119 วัดโรงเหล็ก 0 1 2 3 3
120 พรหมประสาทวิทย์ 0 1 1 0 2
121 บ้านไสเหรียง 0 1 0 2 1
122 บ้านท่าจันทน์ 0 1 0 0 1
123 วัดชนาราม 0 1 0 0 1
124 วัดประดู่หอม 0 1 0 0 1
125 อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 0 1 0 0 1
126 วัดโคกเหล็ก 0 0 3 0 3
127 เลิศปัญญาวิทย 0 0 1 2 1
128 วัดป่ากิ่ว 0 0 1 0 1
129 อนุบาลโชติกร 0 0 1 0 1
130 วัดพระอาสน์ 0 0 0 4 0
131 ชุมชนวัดอินทคีรี 0 0 0 2 0
132 บ้านหนองหว้า 0 0 0 1 0
133 วัดกำแพงถม 0 0 0 1 0
รวม 601 382 217 223 1,423