สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านบางโหนด 17 7 5 29 29 13 6 8 48
2 ท่าศาลา 12 9 7 28 31 14 7 4 52
3 ชุมชนวัดบางคู 11 6 1 18 21 5 5 4 31
4 ปทุมานุกูล 8 5 3 16 21 8 2 6 31
5 วัดประทุมทายการาม 7 4 6 17 19 9 1 7 29
6 วัดหญ้าปล้อง 7 1 0 8 12 3 2 2 17
7 บ้านทุ่งเกราะ 6 6 4 16 22 9 5 3 36
8 วัดสโมสรสันนิบาต 6 1 5 12 14 5 3 1 22
9 บ้านคลองวัง 5 2 0 7 9 4 1 0 14
10 บ้านบางฉาง 4 4 3 11 12 1 1 3 14
11 วัดพรหมโลก 4 3 5 12 15 6 2 1 23
12 ราชประชานุเคราะห์ 8 3 9 3 15 20 14 4 2 38
13 บ้านโรงเหล็ก 3 4 4 11 17 5 3 3 25
14 บ้านปากลง 3 3 5 11 18 14 5 11 37
15 บ้านทุ่งชน 3 3 0 6 10 5 2 3 17
16 วัดกลาง 3 2 2 7 10 1 1 1 12
17 บ้านปากเจา 3 1 0 4 6 1 4 3 11
18 วัดเขาขุนพนม 2 5 6 13 21 8 10 10 39
19 บ้านท่าม่วง 2 4 4 10 7 8 4 5 19
20 บ้านวังลุง 2 3 0 5 10 4 4 1 18
21 บ้านสุวรรณเขต 2 3 0 5 5 3 1 1 9
22 บ้านสระบัว 2 2 4 8 9 6 3 2 18
23 ชุมชนวัดเทพราช 2 2 3 7 5 2 2 2 9
24 เคียงศิริ 2 1 1 4 8 7 7 1 22
25 วัดนากัน 2 1 0 3 7 4 1 2 12
26 บ้านช่องเขาหมาก 2 1 0 3 4 5 3 0 12
27 วัดเจดีย์หลวง 2 1 0 3 3 0 3 3 6
28 บ้านเขาใหญ่ 2 0 1 3 6 3 3 2 12
29 วัดเขาน้อย(สิชล1) 2 0 1 3 5 5 1 0 11
30 วัดชลธาราม 2 0 1 3 3 1 0 0 4
31 บ้านฉาง 2 0 0 2 2 1 0 2 3
32 อนุบาลอินทิรา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านเขาหัวช้าง 1 6 1 8 10 3 1 6 14
34 บ้านชุมขลิง 1 2 2 5 4 2 1 1 7
35 วัดขรัวช่วย 1 2 1 4 8 5 4 2 17
36 บ้านอินทนิน 1 2 1 4 4 6 0 3 10
37 ชุมชนใหม่ 1 1 1 3 3 6 4 6 13
38 วัดเขา (วันครู 2501) 1 1 0 2 7 5 2 2 14
39 วัดทางขึ้น 1 1 0 2 5 4 3 1 12
40 บ้านสำนักม่วง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
41 วัดดอนใคร 1 1 0 2 2 3 2 0 7
42 บ้านในเขียว 1 1 1 0 2 1 0 1 2 2
43 ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1 1 0 2 0 1 2 3 3
44 วัดนาเหรง 1 0 3 4 5 3 3 2 11
45 บ้านเขาฝ้าย 1 0 2 3 6 4 1 4 11
46 บ้านไสพลู 1 0 2 3 4 1 1 0 6
47 พิมพ์มณี 1 0 2 3 2 9 7 6 18
48 บ้านประชาอารี 1 0 1 2 3 0 0 4 3
49 บ้านในถุ้ง 1 0 1 2 2 3 1 0 6
50 วัดพระเลียบ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
51 บ้านปลายทอน 1 0 1 2 2 0 0 1 2
52 วัดน้ำตก 1 0 0 1 4 1 1 2 6
53 วัดธารน้ำฉา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
54 วัดท้าวโทะ 1 0 0 1 2 3 1 2 6
55 บ้านวังหิน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
56 บ้านวัดใน 1 0 0 1 1 3 0 1 4
57 วัดคงคาวดี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 ชุมชนวัดทอนหงส์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
59 วัดสวนศิขรบรรพต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 วัดใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านเขายวนเฒ่า 0 4 1 5 7 4 2 3 13
62 วัดเทวดาราม 0 3 4 7 9 6 1 6 16
63 ชุมชนวัดสระแก้ว 0 2 1 3 5 5 2 2 12
64 วัดนากุน 0 2 0 2 5 1 1 4 7
65 วัดโมคลาน 0 2 0 2 3 4 3 1 10
66 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 0 2 0 2 3 3 1 2 7
67 ชุมชนวัดปัณณาราม 0 2 0 2 3 0 0 0 3
68 บ้านบ่อกรูด 0 1 2 3 6 7 1 1 14
69 บ้านหนับเภา 0 1 2 3 3 7 4 0 14
70 ฆังคะทวีศิลป์ 0 1 1 2 5 7 4 1 16
71 เกียรติขนอมศึกษา 0 1 1 2 3 4 3 1 10
72 บ้านน้ำฉา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
73 วัดคีรีวง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
74 วัดจอมทอง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
75 วัดสระประดิษฐ์ 0 1 0 1 4 7 2 2 13
76 วัดสากเหล็ก 0 1 0 1 3 0 1 1 4
77 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 0 1 0 1 2 2 2 1 6
78 บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 0 1 0 1 2 2 1 0 5
79 บ้านคลองเหลง 0 1 0 1 2 0 1 2 3
80 วัดยางงาม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
81 วัดเปียน 0 1 0 1 1 2 2 0 5
82 บ้านเผียน 0 1 0 1 1 2 1 1 4
83 บ้านทุ่งหัวนา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
84 บ้านพิตำ 0 0 2 2 6 3 4 0 13
85 วัดชนสังขรณพิจิตร 0 0 2 2 4 2 1 3 7
86 วัดจันทาราม 0 0 2 2 2 5 1 0 8
87 อุดมปัญญาจารย์ 0 0 2 2 2 4 1 0 7
88 วัดคงคา 0 0 1 1 3 0 2 4 5
89 วัดถ้ำเทียนถวาย 0 0 1 1 2 3 0 2 5
90 วัดปลักปลา 0 0 1 1 2 0 3 1 5
91 วัดป่า (ท่าขึ้น) 0 0 1 1 1 2 0 1 3
92 วัดยางทอง 0 0 1 1 1 1 2 0 4
93 บ้านปากดวด 0 0 1 1 1 0 3 0 4
94 บ้านน้ำร้อน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านในตูล 0 0 0 0 4 6 0 0 10
96 วัดศิลาชลเขต 0 0 0 0 3 1 1 1 5
97 บ้านพังปริง 0 0 0 0 2 6 1 3 9
98 บ้านคลองตีนเป็ด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
99 วัดโทเอก 0 0 0 0 2 1 1 3 4
100 บ้านน้ำขาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
101 บ้านเปร็ต 0 0 0 0 1 3 1 0 5
102 วัดเขาพนมไตรรัตน์ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
103 วัดสโมสร 0 0 0 0 1 2 2 1 5
104 วัดหลวงครู 0 0 0 0 1 2 1 1 4
105 บ้านท่าน้อย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
106 บ้านทุ่งครั้ง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
107 บ้านคลองแคว 0 0 0 0 1 1 0 3 2
108 บ้านนบ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
109 วัดจันพอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 วัดโยธาธรรม 0 0 0 0 1 0 1 2 2
111 บ้านเขาทราย 0 0 0 0 1 0 0 2 1
112 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 0 0 0 0 0 4 5 2 9
113 วัดคงคาเลียบ 0 0 0 0 0 3 4 0 7
114 วัดชัยธารามประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
115 วัดสุธรรมาราม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
116 บ้านในเพลา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
117 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 0 2 0 2 2
118 บ้านขุนทะเล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
119 วัดโรงเหล็ก 0 0 0 0 0 1 2 3 3
120 พรหมประสาทวิทย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
121 บ้านไสเหรียง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
122 บ้านท่าจันทน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 วัดชนาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดประดู่หอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดโคกเหล็ก 0 0 0 0 0 0 3 0 3
127 เลิศปัญญาวิทย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
128 วัดป่ากิ่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 อนุบาลโชติกร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดพระอาสน์ 0 0 0 0 0 0 0 4 0
131 ชุมชนวัดอินทคีรี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
132 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 วัดกำแพงถม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 163 145 123 431 601 382 217 223 1,200