สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านบางโหนด 17 10 7 34 34 15 8 8 57
2 ท่าศาลา 12 9 7 28 31 14 7 4 52
3 ชุมชนวัดบางคู 11 6 1 18 21 5 5 4 31
4 ราชประชานุเคราะห์ 8 9 11 3 23 27 15 5 4 47
5 ปทุมานุกูล 8 5 3 16 21 8 2 6 31
6 บ้านโรงเหล็ก 8 4 4 16 25 5 3 3 33
7 วัดสโมสรสันนิบาต 8 1 5 14 16 6 4 1 26
8 บ้านบางฉาง 7 5 3 15 16 1 1 3 18
9 วัดประทุมทายการาม 7 4 6 17 19 9 1 7 29
10 วัดหญ้าปล้อง 7 1 0 8 12 3 2 2 17
11 บ้านทุ่งเกราะ 6 8 4 18 23 10 6 3 39
12 บ้านปากลง 6 4 6 16 21 15 7 12 43
13 บ้านสระบัว 6 3 5 14 16 8 4 2 28
14 วัดกลาง 6 2 2 10 13 1 1 1 15
15 วัดพรหมโลก 5 3 5 13 17 6 2 1 25
16 บ้านคลองวัง 5 2 0 7 9 4 1 0 14
17 บ้านทุ่งชน 4 4 1 9 13 5 2 3 20
18 วัดพระเลียบ 3 1 1 5 6 1 1 0 8
19 บ้านปากเจา 3 1 0 4 6 1 4 3 11
20 วัดเขาขุนพนม 2 5 6 13 21 8 10 10 39
21 บ้านท่าม่วง 2 4 4 10 7 11 5 6 23
22 เคียงศิริ 2 4 2 8 11 9 7 1 27
23 บ้านวังลุง 2 3 0 5 10 4 5 1 19
24 บ้านสุวรรณเขต 2 3 0 5 5 3 1 1 9
25 ชุมชนวัดเทพราช 2 2 3 7 5 2 2 2 9
26 บ้านคลองตีนเป็ด 2 1 3 6 9 2 0 0 11
27 วัดเขา (วันครู 2501) 2 1 1 4 9 6 3 2 18
28 วัดนากัน 2 1 0 3 7 4 1 2 12
29 บ้านช่องเขาหมาก 2 1 0 3 4 5 3 0 12
30 วัดเจดีย์หลวง 2 1 0 3 3 0 3 3 6
31 วัดนาเหรง 2 0 4 6 8 3 3 2 14
32 วัดเขาน้อย(สิชล1) 2 0 1 3 6 6 1 0 13
33 บ้านเขาใหญ่ 2 0 1 3 6 3 3 2 12
34 วัดชลธาราม 2 0 1 3 4 1 0 0 5
35 วัดธารน้ำฉา 2 0 0 2 6 0 0 0 6
36 บ้านฉาง 2 0 0 2 2 1 0 2 3
37 อนุบาลอินทิรา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านเขาหัวช้าง 1 6 1 8 10 3 1 6 14
39 วัดขรัวช่วย 1 3 2 6 10 5 4 2 19
40 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1 3 0 4 5 3 1 2 9
41 บ้านเขาฝ้าย 1 2 2 5 8 4 1 4 13
42 บ้านชุมขลิง 1 2 2 5 4 2 1 1 7
43 บ้านอินทนิน 1 2 1 4 4 6 0 3 10
44 วัดทางขึ้น 1 1 1 3 6 7 3 1 16
45 ชุมชนใหม่ 1 1 1 3 3 7 4 6 14
46 บ้านสำนักม่วง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
47 วัดดอนใคร 1 1 0 2 2 3 2 0 7
48 วัดยางงาม 1 1 0 2 2 1 1 0 4
49 บ้านในเขียว 1 1 1 0 2 1 0 1 2 2
50 ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 1 1 0 2 0 1 2 3 3
51 บ้านพิตำ 1 0 2 3 7 3 5 1 15
52 วัดชนสังขรณพิจิตร 1 0 2 3 5 2 1 3 8
53 บ้านไสพลู 1 0 2 3 4 1 1 0 6
54 พิมพ์มณี 1 0 2 3 2 9 7 6 18
55 บ้านในถุ้ง 1 0 1 2 3 3 1 0 7
56 วัดคงคาวดี 1 0 1 2 3 1 0 0 4
57 บ้านประชาอารี 1 0 1 2 3 0 0 4 3
58 บ้านปลายทอน 1 0 1 2 2 0 0 1 2
59 บ้านพังหรัน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
60 วัดน้ำตก 1 0 0 1 4 1 1 2 6
61 วัดท้าวโทะ 1 0 0 1 2 3 1 2 6
62 วัดสโมสร 1 0 0 1 2 2 2 1 6
63 บ้านวังหิน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
64 บ้านวัดใน 1 0 0 1 1 3 0 1 4
65 ชุมชนวัดทอนหงส์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
66 วัดสวนศิขรบรรพต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 วัดใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านเขายวนเฒ่า 0 5 1 6 8 4 2 3 14
69 วัดเทวดาราม 0 3 4 7 9 6 1 6 16
70 ชุมชนวัดสระแก้ว 0 3 2 5 7 5 4 2 16
71 วัดนากุน 0 2 0 2 6 1 1 4 8
72 วัดศิลาชลเขต 0 2 0 2 5 1 1 1 7
73 วัดโมคลาน 0 2 0 2 3 4 3 1 10
74 ชุมชนวัดปัณณาราม 0 2 0 2 3 0 0 0 3
75 วัดจันทาราม 0 1 3 4 2 6 2 0 10
76 บ้านบ่อกรูด 0 1 2 3 6 7 1 1 14
77 บ้านหนับเภา 0 1 2 3 3 7 4 0 14
78 ฆังคะทวีศิลป์ 0 1 1 2 5 7 4 1 16
79 เกียรติขนอมศึกษา 0 1 1 2 3 4 3 1 10
80 บ้านน้ำฉา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
81 วัดยางทอง 0 1 1 2 2 1 2 0 5
82 วัดคีรีวง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
83 วัดจอมทอง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
84 วัดสระประดิษฐ์ 0 1 0 1 4 8 3 2 15
85 วัดสากเหล็ก 0 1 0 1 3 0 1 1 4
86 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 0 1 0 1 2 2 2 1 6
87 บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 0 1 0 1 2 2 1 0 5
88 บ้านทุ่งครั้ง 0 1 0 1 2 1 1 1 4
89 บ้านคลองเหลง 0 1 0 1 2 0 1 2 3
90 วัดเปียน 0 1 0 1 1 2 2 0 5
91 บ้านเผียน 0 1 0 1 1 2 1 1 4
92 บ้านทุ่งหัวนา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
93 อุดมปัญญาจารย์ 0 0 2 2 2 4 1 0 7
94 วัดคงคา 0 0 1 1 3 0 2 4 5
95 วัดถ้ำเทียนถวาย 0 0 1 1 2 3 0 2 5
96 วัดปลักปลา 0 0 1 1 2 0 3 1 5
97 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 0 0 1 1 1 6 5 2 12
98 วัดป่า (ท่าขึ้น) 0 0 1 1 1 2 0 1 3
99 บ้านปากดวด 0 0 1 1 1 0 3 0 4
100 บ้านน้ำร้อน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านในตูล 0 0 0 0 4 6 0 0 10
102 บ้านพังปริง 0 0 0 0 2 7 1 3 10
103 วัดโทเอก 0 0 0 0 2 1 1 3 4
104 บ้านน้ำขาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 บ้านเปร็ต 0 0 0 0 1 3 1 0 5
106 วัดเขาพนมไตรรัตน์ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
107 วัดหลวงครู 0 0 0 0 1 2 1 1 4
108 บ้านท่าน้อย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
109 บ้านนบ 0 0 0 0 1 1 1 3 3
110 บ้านคลองแคว 0 0 0 0 1 1 0 3 2
111 วัดจันพอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 วัดโยธาธรรม 0 0 0 0 1 0 1 2 2
113 วัดพระอาสน์ 0 0 0 0 1 0 0 4 1
114 บ้านเขาทราย 0 0 0 0 1 0 0 2 1
115 วัดคงคาเลียบ 0 0 0 0 0 3 4 0 7
116 วัดชัยธารามประดิษฐ์ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
117 วัดสุธรรมาราม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
118 บ้านในเพลา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
119 บ้านสะพานหัน 0 0 0 0 0 2 0 2 2
120 บ้านขุนทะเล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
121 วัดโรงเหล็ก 0 0 0 0 0 1 2 3 3
122 พรหมประสาทวิทย์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 บ้านไสเหรียง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
124 บ้านท่าจันทน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 วัดชนาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดประดู่หอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดโคกเหล็ก 0 0 0 0 0 0 3 0 3
129 เลิศปัญญาวิทย 0 0 0 0 0 0 1 2 1
130 วัดป่ากิ่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 อนุบาลโชติกร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 ชุมชนวัดอินทคีรี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
133 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 วัดกำแพงถม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 204 172 141 517 694 407 234 228 1,335