สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านบางโหนด 34 15 8 8 57
2 ท่าศาลา 31 14 7 4 52
3 ราชประชานุเคราะห์ 8 27 15 5 4 47
4 บ้านโรงเหล็ก 25 5 3 3 33
5 บ้านทุ่งเกราะ 23 10 6 3 39
6 บ้านปากลง 21 15 7 12 43
7 วัดเขาขุนพนม 21 8 10 10 39
8 ปทุมานุกูล 21 8 2 6 31
9 ชุมชนวัดบางคู 21 5 5 4 31
10 วัดประทุมทายการาม 19 9 1 7 29
11 วัดพรหมโลก 17 6 2 1 25
12 บ้านสระบัว 16 8 4 2 28
13 วัดสโมสรสันนิบาต 16 6 4 1 26
14 บ้านบางฉาง 16 1 1 3 18
15 บ้านทุ่งชน 13 5 2 3 20
16 วัดกลาง 13 1 1 1 15
17 วัดหญ้าปล้อง 12 3 2 2 17
18 เคียงศิริ 11 9 7 1 27
19 วัดขรัวช่วย 10 5 4 2 19
20 บ้านวังลุง 10 4 5 1 19
21 บ้านเขาหัวช้าง 10 3 1 6 14
22 วัดเขา (วันครู 2501) 9 6 3 2 18
23 วัดเทวดาราม 9 6 1 6 16
24 บ้านคลองวัง 9 4 1 0 14
25 บ้านคลองตีนเป็ด 9 2 0 0 11
26 บ้านเขายวนเฒ่า 8 4 2 3 14
27 บ้านเขาฝ้าย 8 4 1 4 13
28 วัดนาเหรง 8 3 3 2 14
29 บ้านท่าม่วง 7 11 5 6 23
30 ชุมชนวัดสระแก้ว 7 5 4 2 16
31 วัดนากัน 7 4 1 2 12
32 บ้านพิตำ 7 3 5 1 15
33 วัดทางขึ้น 6 7 3 1 16
34 บ้านบ่อกรูด 6 7 1 1 14
35 วัดเขาน้อย(สิชล1) 6 6 1 0 13
36 บ้านเขาใหญ่ 6 3 3 2 12
37 บ้านปากเจา 6 1 4 3 11
38 วัดนากุน 6 1 1 4 8
39 วัดพระเลียบ 6 1 1 0 8
40 วัดธารน้ำฉา 6 0 0 0 6
41 ฆังคะทวีศิลป์ 5 7 4 1 16
42 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ 5 3 1 2 9
43 บ้านสุวรรณเขต 5 3 1 1 9
44 ชุมชนวัดเทพราช 5 2 2 2 9
45 วัดชนสังขรณพิจิตร 5 2 1 3 8
46 วัดศิลาชลเขต 5 1 1 1 7
47 วัดสระประดิษฐ์ 4 8 3 2 15
48 บ้านอินทนิน 4 6 0 3 10
49 บ้านในตูล 4 6 0 0 10
50 บ้านช่องเขาหมาก 4 5 3 0 12
51 บ้านชุมขลิง 4 2 1 1 7
52 วัดน้ำตก 4 1 1 2 6
53 บ้านไสพลู 4 1 1 0 6
54 วัดชลธาราม 4 1 0 0 5
55 ชุมชนใหม่ 3 7 4 6 14
56 บ้านหนับเภา 3 7 4 0 14
57 วัดโมคลาน 3 4 3 1 10
58 เกียรติขนอมศึกษา 3 4 3 1 10
59 บ้านในถุ้ง 3 3 1 0 7
60 บ้านสำนักม่วง 3 2 0 0 5
61 วัดคงคาวดี 3 1 0 0 4
62 บ้านน้ำฉา 3 1 0 0 4
63 วัดเจดีย์หลวง 3 0 3 3 6
64 วัดคงคา 3 0 2 4 5
65 วัดสากเหล็ก 3 0 1 1 4
66 บ้านประชาอารี 3 0 0 4 3
67 ชุมชนวัดปัณณาราม 3 0 0 0 3
68 พิมพ์มณี 2 9 7 6 18
69 บ้านพังปริง 2 7 1 3 10
70 วัดจันทาราม 2 6 2 0 10
71 อุดมปัญญาจารย์ 2 4 1 0 7
72 วัดดอนใคร 2 3 2 0 7
73 วัดท้าวโทะ 2 3 1 2 6
74 วัดถ้ำเทียนถวาย 2 3 0 2 5
75 วัดสโมสร 2 2 2 1 6
76 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 2 2 2 1 6
77 บ้านควนทอง (ประชาอุทิศ) 2 2 1 0 5
78 วัดยางทอง 2 1 2 0 5
79 วัดโทเอก 2 1 1 3 4
80 บ้านทุ่งครั้ง 2 1 1 1 4
81 วัดยางงาม 2 1 1 0 4
82 บ้านฉาง 2 1 0 2 3
83 บ้านวังหิน 2 1 0 0 3
84 วัดปลักปลา 2 0 3 1 5
85 บ้านคลองเหลง 2 0 1 2 3
86 วัดคีรีวง 2 0 1 0 3
87 บ้านปลายทอน 2 0 0 1 2
88 อนุบาลอินทิรา 2 0 0 0 2
89 บ้านพังหรัน 2 0 0 0 2
90 วัดจอมทอง 2 0 0 0 2
91 บ้านน้ำขาว 2 0 0 0 2
92 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 1 6 5 2 12
93 บ้านเปร็ต 1 3 1 0 5
94 วัดเขาพนมไตรรัตน์ 1 3 1 0 5
95 บ้านวัดใน 1 3 0 1 4
96 วัดเปียน 1 2 2 0 5
97 บ้านเผียน 1 2 1 1 4
98 วัดหลวงครู 1 2 1 1 4
99 วัดป่า (ท่าขึ้น) 1 2 0 1 3
100 บ้านท่าน้อย 1 2 0 0 3
101 บ้านนบ 1 1 1 3 3
102 บ้านคลองแคว 1 1 0 3 2
103 วัดจันพอ 1 1 0 0 2
104 บ้านปากดวด 1 0 3 0 4
105 บ้านในเขียว 1 1 0 1 2 2
106 วัดโยธาธรรม 1 0 1 2 2
107 บ้านทุ่งหัวนา 1 0 1 1 2
108 ชุมชนวัดทอนหงส์ 1 0 1 0 2
109 วัดพระอาสน์ 1 0 0 4 1
110 บ้านเขาทราย 1 0 0 2 1
111 วัดสวนศิขรบรรพต 1 0 0 0 1
112 วัดใหม่ 1 0 0 0 1
113 บ้านน้ำร้อน 1 0 0 0 1
114 วัดคงคาเลียบ 0 3 4 0 7
115 วัดชัยธารามประดิษฐ์ 0 3 1 2 4
116 วัดสุธรรมาราม 0 2 2 0 4
117 บ้านในเพลา 0 2 1 0 3
118 บ้านสะพานหัน 0 2 0 2 2
119 บ้านขุนทะเล 0 2 0 1 2
120 ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ 0 1 2 3 3
121 วัดโรงเหล็ก 0 1 2 3 3
122 พรหมประสาทวิทย์ 0 1 1 0 2
123 บ้านไสเหรียง 0 1 0 2 1
124 บ้านท่าจันทน์ 0 1 0 0 1
125 วัดชนาราม 0 1 0 0 1
126 วัดประดู่หอม 0 1 0 0 1
127 อนุบาลวัดใหม่ไทยเจริญ 0 1 0 0 1
128 วัดโคกเหล็ก 0 0 3 0 3
129 เลิศปัญญาวิทย 0 0 1 2 1
130 วัดป่ากิ่ว 0 0 1 0 1
131 อนุบาลโชติกร 0 0 1 0 1
132 ชุมชนวัดอินทคีรี 0 0 0 2 0
133 บ้านหนองหว้า 0 0 0 1 0
134 วัดกำแพงถม 0 0 0 1 0
รวม 694 407 234 228 1,335