วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดเทพราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 62.69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 35.96 เข้าร่วม 4
5 บ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 24.83 เข้าร่วม 5
6 บ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 22.06 เข้าร่วม 6
7 วัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 14.97 เข้าร่วม 7
8 วัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม
9 บ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
10 บ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.25 ทอง 4
5 วัดโทเอก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.75 ทอง 5
6 วัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 6
7 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.50 ทอง 7
8 วัดนากัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.25 ทอง 8
9 วัดชนสังขรณพิจิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 9
10 ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 63.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 61.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 61.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดชนสังขรณพิจิตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 23 เข้าร่วม 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 19.50 เข้าร่วม 6
7 ชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
8 ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
9 วัดนากัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฆังคะทวีศิลป์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองตีนเป็ด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 4
5 วัดนากัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.25 ทอง 5
6 วัดน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 6
7 บ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.50 ทอง 7
8 วัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.50 ทอง 7
9 บ้านเปร็ต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.38 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง 10
11 วัดถ้ำเทียนถวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.25 ทอง 11
12 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.50 ทอง 12
13 วัดจันพอ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.88 เงิน 13
14 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.50 เงิน 14
15 ปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90.32 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79.01 เงิน 4
5 บ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78.33 เงิน 5
6 วัดนากัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเจดีย์หลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไสพลู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.33 ทอง 5
6 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.99 ทอง 6
7 บ้านในตูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.99 ทอง 6
8 ฆังคะทวีศิลป์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.67 ทอง 8
9 วัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.66 ทอง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.01 ทอง 10
11 วัดศิลาชลเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง 11
12 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85.34 ทอง 12
13 วัดนากุน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.66 ทอง 13
14 บ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.33 ทอง 14
15 วัดท้าวโทะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.33 ทอง 15
16 พิมพ์มณี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.68 ทอง 16
17 วัดเขาน้อย(สิชล1) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.67 ทอง 17
18 บ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.66 ทอง 18
19 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
20 วัดเขาพนมไตรรัตน์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไสพลู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านในเขียว 1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 59.30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 56.03 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 54.50 เข้าร่วม 4
5 ปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 52.69 เข้าร่วม 5
6 วัดเจดีย์หลวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 36.07 เข้าร่วม 6
7 บ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 21.60 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุวรรณเขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคีรีวง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 4
5 บ้านบ่อกรูด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 5
6 วัดน้ำตก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 5
7 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 7
8 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 8
9 ชุมชนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 9
10 วัดโมคลาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 9
11 บ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 11
12 ปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 12
13 วัดสุธรรมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 12
14 บ้านในตูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 14
15 วัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 14
16 วัดถ้ำเทียนถวาย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 16
17 วัดทางขึ้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 16
18 วัดนาเหรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 16
19 วัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 19
20 วัดเขา (วันครู 2501) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 19
21 ฆังคะทวีศิลป์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 73 เงิน 21
22 พิมพ์มณี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 71 เงิน 22
23 บ้านวัดใน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนากัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดเทพราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 56.99 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 36.69 เข้าร่วม 4
5 บ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม
6 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม
7 บ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 0 เข้าร่วม
8 ชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
9 บ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
10 บ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
11 วัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 4
5 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 4
6 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 4
7 วัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 7
8 บ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
9 บ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 4
5 วัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดชลธาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดยางงาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเปียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง 4
5 บ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 5
6 บ้านนบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง 6
7 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 7
8 บ้านในเขียว 1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำนักม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสโมสร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 4
5 วัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 5
6 บ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 6
7 บ้านในเพลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 7
8 บ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 8
9 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 9
10 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 10
11 บ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 11
12 วัดคงคาเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66 ทองแดง 12
13 บ้านปากเจา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 13
14 ชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
15 พิมพ์มณี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำนักม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 5
6 บ้านชุมขลิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 6
7 วัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 7
8 บ้านในเพลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 8
9 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 9
10 บ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74 เงิน 10
11 วัดคงคาเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 11
12 บ้านปากเจา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 12
13 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66 ทองแดง 13
14 บ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 14
15 วัดปลักปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 64 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 4
5 บ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 5
6 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 6
7 วัดดอนใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 4
5 วัดนากัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 5
6 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 6
7 บ้านเปร็ต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 6
8 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 8
9 บ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 8
10 วัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 8
11 ปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชุมขลิง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำร้อน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดธารน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 4
5 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 89 ทอง 5
6 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 7
8 วัดเขา (วันครู 2501) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 8
9 บ้านบ่อกรูด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 9
10 บ้านพังปริง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 9
11 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 11
12 วัดเปียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 11
13 วัดพระเลียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 13
14 บ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 14
15 วัดสุธรรมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 400
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากเจา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.66 เงิน 4
5 วัดเขาน้อย(สิชล1) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.66 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 404
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองวัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านช่องเขาหมาก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 5
6 บ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 6
7 บ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 7
8 บ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 8
9 วัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 9
10 ชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 5
6 วัดเขา (วันครู 2501) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 85 ทอง 6
7 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 7
8 บ้านบ่อกรูด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 8
9 บ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 69 ทองแดง 9
10 วัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 10
11 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 11
12 บ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดธารน้ำฉา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพรหมโลก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง 4
5 เคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 5
6 บ้านวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 6
7 อุดมปัญญาจารย์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง 7
8 เกียรติขนอมศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 78 เงิน 8
9 บ้านปราบราษฎร์อุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 77 เงิน 9
10 วัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 10
11 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 11
12 บ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 74 เงิน 12
13 บ้านบ่อกรูด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68 ทองแดง 13
14 ชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดสระแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70.50 เงิน 4
5 วัดขรัวช่วย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 5
6 บ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.50 ทองแดง 6
7 วัดโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66.50 ทองแดง 6
8 เกียรติขนอมศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 66 ทองแดง 8
9 ชุมชนใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65.50 ทองแดง 9
10 พิมพ์มณี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 62 ทองแดง 10
11 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 61.50 ทองแดง 11
12 วัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 61.50 ทองแดง 11
13 บ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 60.50 ทองแดง 13
14 วัดทางขึ้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 60.50 ทองแดง 13
15 บ้านสะพานหัน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 56 เข้าร่วม 15
16 บ้านเขาฝ้าย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 51 เข้าร่วม 16
17 วัดสระประดิษฐ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากลง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -
3 บ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดทอนหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเผียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคงคา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองตีนเป็ด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจันทาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน