หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 23 19 82.61% 2 8.7% 2 8.7% 0 0% 23
2 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 26 18 75% 2 8.33% 2 8.33% 2 8.33% 24
3 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 42 14 40% 11 31.43% 6 17.14% 4 11.43% 35
4 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 20 8 44.44% 6 33.33% 1 5.56% 3 16.67% 18
5 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) 19 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
6 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
7 โรงเรียนบ้านสวนพลู 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
8 โรงเรียนวัดโคกโก 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนเทศบาล5(วัดประชาภิรมย์) 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
10 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 12 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
11 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
12 โรงเรียนบ้านทอน 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
13 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
15 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนวัดลำภู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
20 โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
21 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
22 โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
23 โรงเรียนบ้านตะมะยูง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
24 โรงเรียนบ้านกาโดะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
25 โรงเรียนบ้านดาฮง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
27 โรงเรียนบ้านกูยิ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนบ้านบือเระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนบ้านรามา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านไร่พญา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
34 โรงเรียนน้ำตกปาโจ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
35 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
36 โรงเรียนบ้านแคนา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
37 โรงเรียนบ้านกูแว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนบ้านตันหยง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนสว่างวัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านกลูบี 5 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
41 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
42 โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
43 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
44 โรงเรียนบ้านซือเลาะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
45 โรงเรียนบ้านตามุง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
46 โรงเรียนบ้านแยะ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
47 โรงเรียนบ้านทรายขาว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านกูเล็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านจือแร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านอีนอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านโคกสยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 8 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
59 โรงเรียนคีรีราษฏ์รังสฤษดิ์ 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านค่าย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านดูกู 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
64 โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนบ้านนาดา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านมือและห์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านยือลาแป 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
69 โรงเรียนบ้านไอร์แยง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
70 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
71 โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
72 โรงเรียนบ้านยือลอ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
73 โรงเรียนบ้านกาแนะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านคลอแระ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านจืองา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนบ้านบาตง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านสาคร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านกาแร 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
84 โรงเรียนบ้านยี่งอ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
86 โรงเรียนบ้านตายา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
87 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านหัวเขา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านปาหนัน 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
93 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
94 โรงเรียนบ้านปลักปลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
95 โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
96 โรงเรียนบ้านกะลูแป 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
97 โรงเรียนบ้านตอหลัง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
98 โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
99 โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
100 โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
101 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
102 โรงเรียนบ้านอีโยะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]