ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  
3 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  
4 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  
5 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  
6 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน