หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nwt2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

 

007 ศิลปะ-ดนตรี

1.  314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 2. 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3. 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 4. 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5. 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 6. 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7. 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 8. 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9.  327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 10. 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11.  329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 12. 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13. 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 14. 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15.  333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 16. 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17.  335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 18. 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19.  337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 20. 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21. 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 22. 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
23. 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 24. 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
25. 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 26. 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
27. 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 28. 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
29. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 30. 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
31. 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 32.  352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
33.  353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 34.  370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
35.  371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 36.  737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
37.  731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 38.  736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
39.  732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 40.  602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
41.  603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 42.  604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
43.  605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 44.  369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
45.  373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 46.  372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
47.  374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 48. 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
49.  375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 50. 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ โทร. 080 716 5029 และ นายมารูดิง เส๊ะ โทร. 087 297 3113 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]