หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 24 19 79.17% 3 12.5% 2 8.33% 0 0% 24
2 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 34 17 51.52% 7 21.21% 4 12.12% 5 15.15% 33
3 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 28 16 61.54% 6 23.08% 3 11.54% 1 3.85% 26
4 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 37 16 50% 4 12.5% 7 21.88% 5 15.63% 32
5 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 29 14 50% 10 35.71% 4 14.29% 0 0% 28
6 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 37 12 37.5% 4 12.5% 10 31.25% 6 18.75% 32
7 โรงเรียนรักไทย 26 12 48% 4 16% 4 16% 5 20% 25
8 โรงเรียนบ้านลาแล 24 10 41.67% 6 25% 5 20.83% 3 12.5% 24
9 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 21 10 52.63% 4 21.05% 1 5.26% 4 21.05% 19
10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 28 9 37.5% 7 29.17% 2 8.33% 6 25% 24
11 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 17 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
12 โรงเรียนเทศบาล 3 22 8 50% 7 43.75% 1 6.25% 0 0% 16
13 โรงเรียนบ้านสากอ 23 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
14 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 28 7 29.17% 8 33.33% 6 25% 3 12.5% 24
15 โรงเรียนบ้านแว้ง 23 7 35% 5 25% 4 20% 4 20% 20
16 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 16 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
17 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 21 6 28.57% 5 23.81% 6 28.57% 4 19.05% 21
18 โรงเรียนบ้านตือมายู 22 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
19 โรงเรียนบ้านซรายอ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
20 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 17 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 17
21 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 15 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
22 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 11 5 45.45% 2 18.18% 4 36.36% 0 0% 11
23 โรงเรียนบ้านแอแว 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 12 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
25 โรงเรียนบ้านตอหลัง 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
26 โรงเรียนบ้านบาโง 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
27 โรงเรียนราชภักดี 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
28 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
29 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 15 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
30 โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ 18 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
31 โรงเรียนบ้านกลูบี 17 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 14
32 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
33 โรงเรียนบ้านกูบู 12 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
34 โรงเรียนบ้านปูยู 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
35 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
37 โรงเรียนบ้านโคกยามู 11 3 30% 1 10% 3 30% 3 30% 10
38 โรงเรียนบ้านไอบาตู 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
39 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนบ้านกรือซอ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
41 โรงเรียนบ้านโคกตา 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
42 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 13 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
44 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
45 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
46 โรงเรียนบ้านปอเนาะ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
47 โรงเรียนบ้านคลองตัน 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านยะหอ 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนบ้านแม่ดง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 10 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
51 โรงเรียนบ้านบางขุด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
52 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
53 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
54 โรงเรียนบ้านกาวะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านปะดะดอ 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
56 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
57 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 10 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
58 โรงเรียนบ้านปาดังยอ 10 1 10% 3 30% 1 10% 5 50% 10
59 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
60 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 8 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
62 โรงเรียนรังผึ้ง 8 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
63 โรงเรียนบ้านศรีพงัน 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านกูวา 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
65 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
66 โรงเรียนบ้านจือแร 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
67 โรงเรียนเพลินพิศ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
68 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
69 โรงเรียนบ้านโคกโก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
70 โรงเรียนบ้านบือราแง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านบูเกะตา 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
72 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) 7 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 6
73 โรงเรียนวัดเกาะสวาด 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
74 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านไพรวัน 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
76 โรงเรียนบ้านดอเฮะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 12 0 0% 4 40% 3 30% 3 30% 10
78 โรงเรียนบ้านตาบา 6 0 0% 3 50% 0 0% 3 50% 6
79 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
80 โรงเรียนนิคมพัฒนา4 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
81 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
82 โรงเรียนบ้านมือบา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านน้ำใส 6 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
87 โรงเรียนบ้านสามแยก 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนวัดพระพุทธ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านตอออ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนอิสลามบำรุง 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
92 โรงเรียนบ้านโผลง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนสุคิริน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนบ้านละหาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดทรายขาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
97 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
99 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
104 โรงเรียนบ้านโคกงู 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
105 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
106 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนบ้านปะลุกา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนบ้านปะลุรู 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
109 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนบ้านสะปอม 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
111 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
112 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
113 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนบ้านปลักปลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
115 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ โทร. 080 716 5029 และ นายมารูดิง เส๊ะ โทร. 087 297 3113 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]