สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 18 3 2 0 23
2 นิคมพัฒนา10 17 7 3 5 27
3 บุณยลาภนฤมิต 16 6 3 1 25
4 บ้านตะเหลี่ยง 14 10 4 0 28
5 เกษมทรัพย์ 12 4 10 6 26
6 รักไทย 12 4 4 5 20
7 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 11 4 6 5 21
8 บ้านลาแล 10 6 5 3 21
9 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 10 4 1 4 15
10 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 9 7 2 6 18
11 บ้านหัวคลอง 9 3 1 1 13
12 เทศบาล 3 8 7 1 0 16
13 บ้านสากอ 8 6 3 3 17
14 บ้านบาลูกายาอิง 7 8 6 3 21
15 บ้านแว้ง 7 5 4 4 16
16 บ้านเกาะสะท้อน 7 2 1 4 10
17 บ้านศาลาใหม่ 6 4 6 4 16
18 บ้านตือมายู 5 3 3 3 11
19 บ้านลูโบ๊ะลือซง 4 1 2 3 7
20 บ้านบาโง 4 1 0 3 5
21 บ้านมูโน๊ะ 3 4 4 3 11
22 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 3 4 3 4 10
23 บ้านกลูบี 3 4 2 4 9
24 บ้านไม้แก่น 3 4 1 1 8
25 บ้านปูยู 3 3 0 2 6
26 บ้านตอหลัง 3 2 2 1 7
27 บ้านบาโงมาแย 3 2 2 1 7
28 บ้านไม้ฝาด 3 2 1 3 6
29 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 3 2 1 3 6
30 บ้านโคกยามู 3 1 3 3 7
31 ราชภักดี 3 1 0 1 4
32 วัดประดิษฐ์บุปผา 3 1 0 0 4
33 บ้านไอบาตู 3 1 0 0 4
34 บ้านกรือซอ 3 0 0 1 3
35 บ้านจะมาแกะ 2 4 2 3 8
36 บ้านโคกตา 2 4 2 1 8
37 วัดเกษตรธิการาม 2 4 0 0 6
38 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 2 3 2 5 7
39 บ้านกูบู 2 2 3 1 7
40 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 2 2 2 3 6
41 บ้านปอเนาะ 2 2 2 1 6
42 บ้านกวาลอซีรา 2 2 1 3 5
43 บ้านคลองตัน 2 2 1 0 5
44 บ้านยะหอ 2 2 0 1 4
45 บ้านซรายอ 2 2 0 0 4
46 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 2 1 1 1 4
47 บ้านบางขุด 2 1 1 1 4
48 บ้านบาโงกือเต 2 1 0 1 3
49 ดารุลฟุรกอน 2 1 0 1 3
50 บ้านกาวะ 2 1 0 0 3
51 บ้านปะดะดอ 2 0 2 2 4
52 วัดโคกมะม่วง 2 0 0 2 2
53 บ้านแอแว 1 4 1 0 6
54 บ้านปาดังยอ 1 3 1 5 5
55 บ้านสะหริ่ง 1 3 1 2 5
56 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 1 2 2 3 5
57 นิคมพัฒนา7 1 2 2 2 5
58 บ้านร่วมใจ 1 2 1 4 4
59 รังผึ้ง 1 2 1 2 4
60 บ้านศรีพงัน 1 2 1 0 4
61 วัดประชุมชลธารา 1 1 4 0 6
62 บ้านกูวา 1 1 2 2 4
63 บ้านตลิ่งสูง 1 1 2 2 4
64 บ้านจือแร 1 1 2 1 4
65 บ้านแม่ดง 1 1 2 1 4
66 เพลินพิศ 1 1 1 2 3
67 บ้านปูโป๊ะ 1 1 0 4 2
68 บ้านบือราแง 1 1 0 0 2
69 บ้านบูเกะตา 1 0 2 2 3
70 บ้านกูวา (แว้ง) 1 0 1 4 2
71 วัดเกาะสวาด 1 0 1 1 2
72 บ้านโต๊ะเด็ง 1 0 1 0 2
73 บ้านโต๊ะเว๊าะ 1 0 1 0 2
74 บ้านไพรวัน 1 0 0 1 1
75 บ้านโคกโก 1 0 0 1 1
76 บ้านดอเฮะ 1 0 0 0 1
77 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 4 3 3 7
78 บ้านตาบา 0 3 0 3 3
79 บ้านตำเสาพัฒนา 0 2 2 1 4
80 นิคมพัฒนา4 0 2 1 2 3
81 เทพประทานไทยยืนยง 0 2 1 1 3
82 บ้านมือบา 0 2 0 0 2
83 บ้านน้ำใส 0 1 4 1 5
84 บ้านจุฬาภรณ์12 0 1 2 0 3
85 บ้านแฆแบ๊ะ 0 1 1 2 2
86 บ้านสามแยก 0 1 1 1 2
87 วัดพระพุทธ 0 1 1 1 2
88 บ้านนูโร๊ะ 0 1 1 0 2
89 บ้านตอออ 0 1 1 0 2
90 อิสลามบำรุง 0 1 0 2 1
91 บ้านโผลง 0 1 0 1 1
92 สุคิริน 0 1 0 1 1
93 วัดทรายขาว 0 1 0 0 1
94 บ้านละหาน 0 1 0 0 1
95 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 2 3 2
96 บ้านภูเขาทอง 0 0 2 0 2
97 บ้านเจ๊ะยอ 0 0 1 2 1
98 นิคมพัฒนา9 0 0 1 0 1
99 บ้านบางขุนทอง 0 0 1 0 1
100 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 1 0 1
101 บ้านเจ๊ะเหม 0 0 1 0 1
102 อนุบาลสุชาดา 0 0 1 0 1
103 นิคมพัฒนา 2 0 0 0 2 0
104 บ้านโคกงู 0 0 0 1 0
105 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 1 0
106 บ้านตาเซะเหนือ 0 0 0 1 0
107 บ้านปะลุกา 0 0 0 1 0
108 บ้านปะลุรู 0 0 0 1 0
109 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 0 0 0 1 0
110 บ้านสะปอม 0 0 0 0 0
111 บ้านลูโบ๊ะซามา 0 0 0 0 0
112 บ้านฆอเลาะทูวอ 0 0 0 0 0
113 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 0 0 0
114 บ้านปลักปลา 0 0 0 0 0
115 บ้านศาลาอูมา 0 0 0 0 0
รวม 296 215 162 187 860