สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 16 1 3 20 18 3 2 0 23
2 นิคมพัฒนา10 9 8 5 22 17 7 3 5 27
3 เกษมทรัพย์ 7 9 5 21 12 4 10 6 26
4 บุณยลาภนฤมิต 6 6 5 17 16 6 3 1 25
5 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 6 5 3 14 10 4 1 4 15
6 เทศบาล 3 6 3 1 10 8 7 1 0 16
7 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 6 2 2 10 9 7 2 6 18
8 บ้านตะเหลี่ยง 5 10 3 18 14 10 4 0 28
9 รักไทย 5 9 3 17 12 4 4 5 20
10 บ้านลาแล 5 5 4 14 10 6 5 3 21
11 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 5 5 3 13 11 4 6 5 21
12 บ้านบาลูกายาอิง 5 2 4 11 7 8 6 3 21
13 บ้านเกาะสะท้อน 5 2 0 7 7 2 1 4 10
14 บ้านศาลาใหม่ 4 4 3 11 6 4 6 4 16
15 บ้านตือมายู 4 0 2 6 5 3 3 3 11
16 บ้านสากอ 3 4 2 9 8 6 3 3 17
17 บ้านหัวคลอง 3 1 4 8 9 3 1 1 13
18 วัดประดิษฐ์บุปผา 3 0 0 3 3 1 0 0 4
19 บ้านแว้ง 2 3 2 7 7 5 4 4 16
20 บ้านกลูบี 2 2 1 5 3 4 2 4 9
21 รังผึ้ง 2 2 1 5 1 2 1 2 4
22 บ้านไม้แก่น 2 2 0 4 3 4 1 1 8
23 บ้านกรือซอ 2 1 0 3 3 0 0 1 3
24 บ้านบาโงกือเต 2 0 1 3 2 1 0 1 3
25 บ้านกาวะ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
26 วัดโคกมะม่วง 2 0 0 2 2 0 0 2 2
27 บ้านปูยู 1 3 0 4 3 3 0 2 6
28 บ้านซรายอ 1 3 0 4 2 2 0 0 4
29 บ้านไม้ฝาด 1 1 3 5 3 2 1 3 6
30 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1 1 1 3 3 4 3 4 10
31 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 1 1 1 3 3 2 1 3 6
32 วัดเกษตรธิการาม 1 1 0 2 2 4 0 0 6
33 บ้านมูโน๊ะ 1 0 5 6 3 4 4 3 11
34 บ้านตอหลัง 1 0 3 4 3 2 2 1 7
35 บ้านจือแร 1 0 2 3 1 1 2 1 4
36 บ้านกวาลอซีรา 1 0 1 2 2 2 1 3 5
37 ดารุลฟุรกอน 1 0 1 2 2 1 0 1 3
38 บ้านสะหริ่ง 1 0 1 2 1 3 1 2 5
39 บ้านยะหอ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
40 บ้านแอแว 1 0 0 1 1 4 1 0 6
41 บ้านศรีพงัน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
42 บ้านปูโป๊ะ 1 0 0 1 1 1 0 4 2
43 บ้านบูเกะตา 1 0 0 1 1 0 2 2 3
44 บ้านไพรวัน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
45 บ้านปาดังยอ 0 3 1 4 1 3 1 5 5
46 บ้านลูโบ๊ะลือซง 0 2 0 2 4 1 2 3 7
47 บ้านโคกยามู 0 2 0 2 3 1 3 3 7
48 บ้านจะมาแกะ 0 2 0 2 2 4 2 3 8
49 บ้านปอเนาะ 0 1 3 4 2 2 2 1 6
50 บ้านบาโง 0 1 1 2 4 1 0 3 5
51 บ้านโคกตา 0 1 1 2 2 4 2 1 8
52 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 1 1 2 2 2 2 3 6
53 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 0 1 1 2 2 1 1 1 4
54 บ้านไอบาตู 0 1 0 1 3 1 0 0 4
55 นิคมพัฒนา7 0 1 0 1 1 2 2 2 5
56 เพลินพิศ 0 1 0 1 1 1 1 2 3
57 บ้านดอเฮะ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
58 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 1 0 1 0 4 3 3 7
59 บ้านตาบา 0 1 0 1 0 3 0 3 3
60 บ้านมือบา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
61 วัดทรายขาว 0 1 0 1 0 1 0 0 1
62 บ้านคลองตัน 0 0 3 3 2 2 1 0 5
63 บ้านบาโงมาแย 0 0 2 2 3 2 2 1 7
64 บ้านกูบู 0 0 2 2 2 2 3 1 7
65 บ้านบางขุด 0 0 2 2 2 1 1 1 4
66 ราชภักดี 0 0 1 1 3 1 0 1 4
67 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 0 0 1 1 1 2 2 3 5
68 บ้านตำเสาพัฒนา 0 0 1 1 0 2 2 1 4
69 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 0 0 0 0 2 3 2 5 7
70 บ้านปะดะดอ 0 0 0 0 2 0 2 2 4
71 บ้านร่วมใจ 0 0 0 0 1 2 1 4 4
72 วัดประชุมชลธารา 0 0 0 0 1 1 4 0 6
73 บ้านกูวา 0 0 0 0 1 1 2 2 4
74 บ้านตลิ่งสูง 0 0 0 0 1 1 2 2 4
75 บ้านแม่ดง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
76 บ้านบือราแง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 0 0 1 0 1 4 2
78 วัดเกาะสวาด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
79 บ้านโต๊ะเด็ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
80 บ้านโต๊ะเว๊าะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
81 บ้านโคกโก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
82 นิคมพัฒนา4 0 0 0 0 0 2 1 2 3
83 เทพประทานไทยยืนยง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
84 บ้านน้ำใส 0 0 0 0 0 1 4 1 5
85 บ้านจุฬาภรณ์12 0 0 0 0 0 1 2 0 3
86 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
87 บ้านสามแยก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
88 วัดพระพุทธ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
89 บ้านนูโร๊ะ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
90 บ้านตอออ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
91 อิสลามบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
92 บ้านโผลง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
93 สุคิริน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
94 บ้านละหาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0 0 0 2 3 2
96 บ้านภูเขาทอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
97 บ้านเจ๊ะยอ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
98 นิคมพัฒนา9 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านบางขุนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านเจ๊ะเหม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 อนุบาลสุชาดา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 นิคมพัฒนา 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
104 บ้านโคกงู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 บ้านตาเซะเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 บ้านปะลุกา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านปะลุรู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 บ้านสะปอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 บ้านลูโบ๊ะซามา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 บ้านฆอเลาะทูวอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 บ้านปลักปลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 บ้านศาลาอูมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 137 118 95 350 296 215 162 187 673