ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง สพป. นราธิวาส เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 71.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 70.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 67.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 64.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสามแยก สพป. นราธิวาส เขต 2 63.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 60.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 58.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. นราธิวาส เขต 2 55 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน