ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 3 สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน