ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด สพป. นราธิวาส เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) สพป. นราธิวาส เขต 2 83.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางขุด สพป. นราธิวาส เขต 2 83.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไอบาตู สพป. นราธิวาส เขต 2 82.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 82.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชภักดี สพป. นราธิวาส เขต 2 82.50 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน