ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต 2 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน