ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 78.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 3 สพป. นราธิวาส เขต 2 77.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 76.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 74.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 67.67 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน