ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกรือซอ สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 5  
9 โรงเรียนบ้านโคกตา สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 5  
10 โรงเรียนบ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 5  
11 โรงเรียนวัดพระพุทธ สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 5  
12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน