ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชภักดี สพป. นราธิวาส เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปูยู สพป. นราธิวาส เขต 2 79.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 79.70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 สพป. นราธิวาส เขต 2 79.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสามแยก สพป. นราธิวาส เขต 2 77.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 77.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต 2 77.10 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 66.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 66.20 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 2 65.90 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 65.70 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 3 สพป. นราธิวาส เขต 2 65.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 65.30 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน