ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพลินพิศ สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง สพป. นราธิวาส เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. นราธิวาส เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกยามู สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สพป. นราธิวาส เขต 2 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 2 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง สพป. นราธิวาส เขต 2 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนดารุลฟุรกอน สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน