ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 3 สพป. นราธิวาส เขต 2 86.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 85.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอิสลามบำรุง สพป. นราธิวาส เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ สพป. นราธิวาส เขต 2 78.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 77.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแอแว สพป. นราธิวาส เขต 2 76.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตอหลัง สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน