ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซรายอ สพป. นราธิวาส เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 สพป. นราธิวาส เขต 2 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 52 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน