ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 88.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน สพป. นราธิวาส เขต 2 82.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 79.10 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางขุด สพป. นราธิวาส เขต 2 78.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 71.10 เงิน 6  
7 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต สพป. นราธิวาส เขต 2 60.10 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สพป. นราธิวาส เขต 2 42.70 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) สพป. นราธิวาส เขต 2 42.60 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสามแยก สพป. นราธิวาส เขต 2 42.30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สพป. นราธิวาส เขต 2 40.40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดเกาะสวาด สพป. นราธิวาส เขต 2 40.30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านปะลุกา สพป. นราธิวาส เขต 2 39.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) สพป. นราธิวาส เขต 2 37.80 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน