ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ณ อำเภอสุไหงโก-ลก
ระหว่าง วันที่ 23 - 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 67 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 61.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 สพป. นราธิวาส เขต 2 57.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 44.50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านตือมายู สพป. นราธิวาส เขต 2 41 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 35.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านตาบา สพป. นราธิวาส เขต 2 22 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน