หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลระแงะ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 ศูนย์ฝึกอาชีพ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 สนาม 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 สนาม 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.นธ.3(ห้องจะแนะ) ชั้น 3 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 แข่งขัน หลังจาก ขับขานประสานเสียง
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 สพป.นธ.3(ห้องจะแนะ) ชั้น 3 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 แข่งขัน หลังจาก ขับขานประสานเสียง
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
-
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.นธ.3(ห้องระแงะ) ชั้น 3 4 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.นธ.3(ห้องระแงะ) ชั้น 3 4 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 รร.วัดร่อน ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 รร.วัดร่อน ห้อง ห้องสมุด 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]