หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลระแงะ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ป.1 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ป.2 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ป.3 , ป.4 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ป.5/1 , ป6/2 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร A ห้อง ห้อง ม.1/1 , 1/4 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 -
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร A ห้อง ม.6/1 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 -
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง E - Classroom 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง E - Classroom 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ม.4/1 , 4/2 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 อาคาร B ห้อง ป.6/1 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 รร.ตันหยงมัส โรงยิม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 ร่อนช่วงบ่าย
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 รร.ราชประชานุเคราะห์ 39 หอประชุมใหญ่ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 ร่อนช่วงบ่าย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]