หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลระแงะ
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.อนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.อนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.อนุบาลระแงะ อาคารดาหลาแดง 4 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.วัดร่อน อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.วัดร่อน อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.วัดร่อน อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.นธ.3(ห้องเจาะไอร้อง) สพป.นธ.3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเจาะไอร้อง 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.นธ.3(ห้องเจาะไอร้อง) สพป.นธ.3 ชั้น 2 ห้อง ห้องเจาะไอร้อง 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 4 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 รร.มูลนิธิเจริญศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 รร.วัดร่อน ห้อง พุทธศาสนา 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 รร.วัดร่อน ห้อง พุทธศาสนา 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รร.วัดร่อน ห้อง พุทธศาสนา 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 รร.วัดร่อน ห้อง อนุบาล 2 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 รร.วัดร่อน ห้อง อนุบาล 2 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]