หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านกาลิซา 57 27 49.09% 13 23.64% 7 12.73% 8 14.55% 55
2 โรงเรียนแหลมทองวิทยา 34 22 68.75% 8 25% 0 0% 2 6.25% 32
3 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 39 21 53.85% 9 23.08% 5 12.82% 4 10.26% 39
4 โรงเรียนบ้านยานิง 56 18 37.5% 15 31.25% 6 12.5% 9 18.75% 48
5 โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 30 16 53.33% 7 23.33% 3 10% 4 13.33% 30
6 โรงเรียนบ้านโคก 27 13 48.15% 5 18.52% 4 14.81% 5 18.52% 27
7 โรงเรียนบ้านจะแนะ 30 12 41.38% 4 13.79% 6 20.69% 7 24.14% 29
8 โรงเรียนบ้านดุซงยอ 18 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
9 โรงเรียนอนุบาลระแงะ 14 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
10 โรงเรียนบ้านกาแย 16 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
11 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 24 7 30.43% 6 26.09% 6 26.09% 4 17.39% 23
13 โรงเรียนผดุงมาตร 20 7 36.84% 3 15.79% 2 10.53% 7 36.84% 19
14 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 18 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
15 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 25 6 25% 8 33.33% 8 33.33% 2 8.33% 24
16 โรงเรียนบ้านรือเปาะ 13 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
17 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 20 6 35.29% 4 23.53% 4 23.53% 3 17.65% 17
18 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนบ้านสาเมาะ 37 5 14.71% 10 29.41% 7 20.59% 12 35.29% 34
20 โรงเรียนบ้านบูกิต 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
21 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ 20 4 20% 11 55% 5 25% 0 0% 20
22 โรงเรียนบ้านสิโป 16 4 25% 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
23 โรงเรียนวัดตันติการามฯ 12 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
24 โรงเรียนบ้านสะโล 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
25 โรงเรียนบ้านบละแต 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
26 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 12 4 36.36% 1 9.09% 5 45.45% 1 9.09% 11
27 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
28 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
29 โรงเรียนบ้านปาเซ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
30 โรงเรียนร่วมจิตประชา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
31 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
32 โรงเรียนบ้านตาโงะ 16 3 18.75% 10 62.5% 0 0% 3 18.75% 16
33 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 25 3 13.64% 6 27.27% 3 13.64% 10 45.45% 22
34 โรงเรียนบ้านน้ำวน 14 3 21.43% 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 14
35 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 10 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านตะโละ 11 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
37 โรงเรียนบ้านแกแม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 11 3 30% 1 10% 3 30% 3 30% 10
39 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 8 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
40 โรงเรียนบ้านจูโวะ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
41 โรงเรียนบ้านเขาพระ 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
42 โรงเรียนบ้านริแง 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
43 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
44 โรงเรียนบ้านไอปาเซ 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านฮูลู 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
47 โรงเรียนราชประสงค์ 9 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
48 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
49 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 10 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
51 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
52 โรงเรียนบ้านไอร์โซ 7 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านแมะแซ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
54 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง 15 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 5 55.56% 9
55 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
56 โรงเรียนวัดร่อน 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
57 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านบองอ 7 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนประชาบำรุง 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนราชพัฒนา 7 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 9 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 9
62 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
63 โรงเรียนบ้านทำนบ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านปารี 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
65 โรงเรียนบ้านบาโง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
67 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านบาโงกุโบ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
69 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
70 โรงเรียนดาราวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านไอกรอส 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 4 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
73 โรงเรียนอัลเราะห์มาน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านลาไม 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
75 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
76 โรงเรียนบ้านตือกอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
77 โรงเรียนบ้านนิบง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
78 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]