หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 2 ห้อง 1,2 ชั้น 2 29 ก.ย. 2559 09.00-10.30 เตรียมดินสอ ยางลบ และให้มารายตัวช่วงเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 2 ห้อง 3,4 ชั้น 2 29 ก.ย. 2559 09.00-10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 2 ห้อง 2 29 ก.ย. 2559 09.00-10.30
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 3 ห้อง 1 29 ก.ย. 2559 09.00-10.30
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 3 ห้อง 2 29 ก.ย. 2559 09.00-10.30
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 2 ห้อง 3 ชั้น 2 29 ก.ย. 2559 13.00-14.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 2 ห้อง 4 ชั้น 1 29 ก.ย. 2559 09.00-10.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 2 ห้อง 4 ห้อง 2 29 ก.ย. 2559 13.00 - 14.30
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โรงอาหาร 29 ก.ย. 2559 09.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าเรือ หน้าห้องสมุด 29 ก.ย. 2559 09.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ หน้าห้องสมุด 29 ก.ย. 2559 13.00
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 2 ห้อง 1 ชั้น 1 29 ก.ย. 2559 09.00-10.30
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 2 ห้อง 3 ชั้น 1 29 ก.ย. 2559 09.00-10.30
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 2 ห้อง 2 29 ก.ย. 2559 13.00 - 14.30
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 3 ห้อง 3 29 ก.ย. 2559 09.00-10.30
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าเรือ อาคารเรียน 3 ห้อง 3 29 ก.ย. 2559 13.00 - 14.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ <นางพัทธนันท์ ตันตัสิทธิพร>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]