หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้องเรียน MEP ป.3/1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้องเรียน MEP ป.4/1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้อง MEP ป. 5/1 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00 ส่งรูปเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00 ส่งรูปเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00 ส่งรูปเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2559 09.00-16.00 ส่งรูปเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 25 ก.ย. 2559 09.00-15.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 25 ก.ย. 2559 09.00-15.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้องสมุด 24 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ห้องสมุด 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป. 4/2 25 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ <นางพัทธนันท์ ตันตัสิทธิพร>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]