หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 5/2 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 น. รายงานตัว
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม.5/4 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 น. รายงานตัว
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 6/2 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 น. รายงานตัว
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 1/2 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 น. รายงานตัว
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 1/3 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 น. รายงานตัว
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 2/2 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 ลงทะเบียน
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม.2/3 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 น. รายงานตัว
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 2/4 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 ลงทะเบียน
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 3/2 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 น. รายงานตัว
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม.3/3 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 น. รายงานตัว
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 3/4 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 4/2 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 4/3 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา อาคารโจเซฟ ห้อง ม. 5/3 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 08.00-08.30 น. รายงานตัว
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ <นางพัทธนันท์ ตันตัสิทธิพร>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]