หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ภูเก็ต

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 68 49 74.24% 13 19.7% 2 3.03% 2 3.03% 66
2 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 90 36 44.44% 21 25.93% 12 14.81% 12 14.81% 81
3 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 60 28 50.91% 16 29.09% 8 14.55% 3 5.45% 55
4 โรงเรียนบ้านบางเทา 60 28 48.28% 9 15.52% 13 22.41% 8 13.79% 58
5 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 57 25 47.17% 11 20.75% 10 18.87% 7 13.21% 53
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 38 25 71.43% 4 11.43% 4 11.43% 2 5.71% 35
7 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 54 23 44.23% 4 7.69% 9 17.31% 16 30.77% 52
8 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 35 21 63.64% 5 15.15% 2 6.06% 5 15.15% 33
9 โรงเรียนเกาะสิเหร่ 68 19 34.55% 14 25.45% 11 20% 11 20% 55
10 โรงเรียนวิทยาสาธิต 32 19 63.33% 3 10% 4 13.33% 4 13.33% 30
11 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 54 18 35.29% 10 19.61% 13 25.49% 10 19.61% 51
12 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 44 16 38.1% 11 26.19% 6 14.29% 9 21.43% 42
13 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 37 14 38.89% 12 33.33% 4 11.11% 6 16.67% 36
14 โรงเรียนบ้านฉลอง 43 14 37.84% 8 21.62% 12 32.43% 3 8.11% 37
15 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 31 14 58.33% 3 12.5% 5 20.83% 2 8.33% 24
16 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 48 13 30.23% 10 23.26% 8 18.6% 12 27.91% 43
17 โรงเรียนบ้านพรุจำปา 26 13 50% 4 15.38% 2 7.69% 7 26.92% 26
18 โรงเรียนถลางวิทยา 29 12 41.38% 9 31.03% 3 10.34% 5 17.24% 29
19 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 36 12 37.5% 5 15.63% 7 21.88% 8 25% 32
20 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 28 12 46.15% 3 11.54% 4 15.38% 7 26.92% 26
21 โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 25 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
22 โรงเรียนวิชิตสงคราม 17 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 37 11 34.38% 9 28.13% 3 9.38% 9 28.13% 32
24 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 43 11 42.31% 8 30.77% 4 15.38% 3 11.54% 26
25 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 31 11 42.31% 4 15.38% 8 30.77% 3 11.54% 26
26 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 25 10 40% 8 32% 4 16% 3 12% 25
27 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 34 10 32.26% 6 19.35% 8 25.81% 7 22.58% 31
28 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 23 7 31.82% 6 27.27% 3 13.64% 6 27.27% 22
29 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 12 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 16 6 42.86% 7 50% 1 7.14% 0 0% 14
31 โรงเรียนแหลมพันวา 22 6 28.57% 5 23.81% 7 33.33% 3 14.29% 21
32 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 10 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
33 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 28 5 20.83% 7 29.17% 8 33.33% 4 16.67% 24
34 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 24 5 20.83% 6 25% 9 37.5% 4 16.67% 24
35 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 15 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
36 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
38 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 22 4 18.18% 8 36.36% 6 27.27% 4 18.18% 22
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 26 4 23.53% 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 17
40 โรงเรียนบ้านม่าหนิก 30 4 14.81% 6 22.22% 11 40.74% 6 22.22% 27
41 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 35 4 13.79% 5 17.24% 8 27.59% 12 41.38% 29
42 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 17 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
43 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา 13 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
44 โรงเรียนบ้านไม้ขาว 15 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
45 โรงเรียนบ้านหมากปรก 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 15 3 21.43% 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านกู้กู 27 3 12% 5 20% 9 36% 8 32% 25
48 โรงเรียนบ้านพารา 10 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
49 โรงเรียนบ้านบางคู 21 2 10.53% 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 19
50 โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 14 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านกะหลิม 15 2 14.29% 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 14
52 โรงเรียนบ้านคอเอน 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
53 โรงเรียนบ้านบางทอง 11 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
54 โรงเรียนเกาะมะพร้าว 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
55 โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
56 โรงเรียนบ้านลิพอน 7 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 11 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
59 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา 6 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านบางโรง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
63 โรงเรียนท่าฉัตรไชย 9 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
64 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 17 0 0% 5 31.25% 6 37.5% 5 31.25% 16
65 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 8 0 0% 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 11 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
68 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 8 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 8
69 โรงเรียนบ้านสาคู 9 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
71 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
72 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
73 โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
74 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ <นางพัทธนันท์ ตันตัสิทธิพร>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]