หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 3 11 6
2 011 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 90 220 145
3 013 โรงเรียนท่าฉัตรไชย 9 15 13
4 029 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 24 39 33
5 030 โรงเรียนบ้านกะหลิม 15 30 18
6 031 โรงเรียนบ้านกู้กู 27 62 42
7 033 โรงเรียนบ้านคอเอน 8 16 12
8 035 โรงเรียนบ้านฉลอง 43 124 77
9 038 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 31 80 49
10 037 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 10 29 17
11 040 โรงเรียนบ้านบางคู 21 41 28
12 041 โรงเรียนบ้านบางทอง 11 26 11
13 042 โรงเรียนบ้านบางเทา 60 124 89
14 043 โรงเรียนบ้านบางโรง 3 9 6
15 044 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 8 18 12
16 045 โรงเรียนบ้านป่าคลอก 0 0 0
17 046 โรงเรียนบ้านพรุจำปา 26 44 37
18 047 โรงเรียนบ้านพารา 10 13 12
19 048 โรงเรียนบ้านม่าหนิก 30 60 47
20 050 โรงเรียนบ้านลิพอน 7 14 11
21 051 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 57 113 81
22 052 โรงเรียนบ้านสาคู 9 14 13
23 053 โรงเรียนบ้านหมากปรก 8 22 15
24 055 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 28 48 33
25 056 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 8 18 11
26 032 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา 6 12 10
27 036 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 34 80 52
28 054 โรงเรียนบ้านแหลมทราย 9 21 15
29 034 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 4 8 6
30 039 โรงเรียนบ้านในทอน 0 0 0
31 049 โรงเรียนบ้านไม้ขาว 15 29 22
32 064 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 17 26 23
33 066 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม 22 48 34
34 067 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 54 129 83
35 068 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 54 130 90
36 070 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 44 80 62
37 069 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 15 28 19
38 061 โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 14 26 23
39 062 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 28 58 42
40 063 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 37 89 53
41 065 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 17 29 25
42 071 โรงเรียนวิชิตสงคราม 17 47 25
43 073 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 15 26 17
44 074 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 48 89 64
45 083 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 68 168 107
46 004 โรงเรียนเกาะมะพร้าว 8 17 12
47 005 โรงเรียนเกาะสิเหร่ 68 130 97
48 006 โรงเรียนเกาะโหลน 0 0 0
49 075 โรงเรียนแหลมพันวา 22 47 35
50 027 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 26 66 29
51 001 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 23 31 30
52 003 โรงเรียนกาละพัฒน์ 0 0 0
53 093 โรงเรียนขจรเกียรติถลาง 7 8 8
54 092 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 11 11 11
55 007 โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 60 147 87
56 008 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 31 55 34
57 009 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต 35 59 49
58 010 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 43 92 52
59 012 โรงเรียนถลางวิทยา 29 55 44
60 028 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 4 8 6
61 057 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 16 46 17
62 058 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 37 74 39
63 059 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 35 60 43
64 072 โรงเรียนวิทยาสาธิต 32 63 47
65 076 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ 0 0 0
66 077 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 2 6 4
67 078 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา 0 0 0
68 081 โรงเรียนอนุบาลบุษบง 0 0 0
69 082 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา 0 0 0
70 084 โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต 2 6 4
71 086 โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 0 0 0
72 014 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา 13 24 20
73 085 โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 0 0 0
74 080 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 0 0 0
75 087 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 0 0 0
76 088 โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน 0 0 0
77 089 โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 25 42 34
78 091 โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 2 6 4
79 090 โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต 0 0 0
80 015 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ 0 0 0
81 017 โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา 0 0 0
82 021 โรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 25 33 28
83 025 โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 0 0 0
84 016 โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 4 4 4
85 018 โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี 2 6 4
86 094 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 0 0 0
87 060 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 0 0 0
88 079 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 2 6 4
89 019 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 38 81 48
90 020 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 0 0 0
91 022 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 10 17 12
92 023 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 11 27 18
93 026 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 36 72 49
94 024 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 12 41 22
รวม 1735 3653 2485
6138

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ <นางพัทธนันท์ ตันตัสิทธิพร>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]