สรุปเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลภูเก็ต 49 13 2 2 64
2 ถลางพระนางสร้าง 36 21 12 12 69
3 ขจรเกียรติพัฒนา 28 16 8 3 52
4 บ้านบางเทา 28 9 13 8 50
5 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 25 11 10 7 46
6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 25 4 4 2 33
7 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 23 4 9 16 36
8 ดาราสมุทรภูเก็ต 21 5 2 5 28
9 เกาะสิเหร่ 19 14 11 11 44
10 วิทยาสาธิต 19 3 4 4 26
11 วัดสว่างอารมณ์ 18 10 13 10 41
12 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 16 11 6 9 33
13 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 14 12 4 6 30
14 บ้านฉลอง 14 8 12 3 34
15 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 14 3 5 2 22
16 หงษ์หยกบำรุง 13 10 8 12 31
17 บ้านพรุจำปา 13 4 2 7 19
18 ถลางวิทยา 12 9 3 5 24
19 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 12 5 7 8 24
20 วัดเทพกระษัตรี 12 3 4 7 19
21 เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 12 3 1 2 16
22 วิชิตสงคราม 12 1 1 2 14
23 วัดเทพนิมิตร 11 9 3 9 23
24 ดาวรุ่งวิทยา 11 8 4 3 23
25 ขจรเกียรติศึกษา 11 4 8 3 23
26 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 10 8 4 3 22
27 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 10 6 8 7 24
28 กาญจนวัฒน์วิทยา 7 6 3 6 16
29 เทศบาลเมืองภูเก็ต 7 2 0 0 9
30 พุทธมงคลนิมิตร 6 7 1 0 14
31 แหลมพันวา 6 5 7 3 18
32 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 6 1 0 3 7
33 บ้านอ่าวน้ำบ่อ 5 7 8 4 20
34 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 5 6 9 4 20
35 วัดสุวรรณคีรีเขต 5 5 2 2 12
36 บ้านแหลมทราย 5 2 2 0 9
37 บ้านท่าเรือ 5 1 1 2 7
38 วัดลัฏฐิวนาราม 4 8 6 4 18
39 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 4 7 4 2 15
40 บ้านม่าหนิก 4 6 11 6 21
41 มุสลิมวิทยาภูเก็ต 4 5 8 12 17
42 วัดมงคลวราราม 4 5 2 2 11
43 เทพอำนวยวิทยา 4 5 0 2 9
44 บ้านไม้ขาว 4 3 2 3 9
45 บ้านหมากปรก 4 3 0 1 7
46 สิทธิ์สุนทรบำรุง 3 8 2 1 13
47 บ้านกู้กู 3 5 9 8 17
48 บ้านพารา 3 1 0 4 4
49 บ้านบางคู 2 11 5 1 18
50 วัดเก็ตโฮ่ 2 6 2 0 10
51 บ้านกะหลิม 2 4 6 2 12
52 บ้านคอเอน 2 3 1 2 6
53 บ้านบางทอง 2 2 4 2 8
54 ขจรเกียรติถลาง 2 1 2 2 5
55 เกาะมะพร้าว 2 1 2 2 5
56 บ้านลิพอน 2 1 1 0 4
57 อนุบาลลากูน่าภูเก็ต 2 0 0 0 2
58 เทศบาลพิบูลสวัสดี 1 1 2 3 4
59 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 1 1 0 0 2
60 อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 1 1 0 0 2
61 บ้านเกาะนาคา 1 0 4 0 5
62 บ้านบางโรง 1 0 2 0 3
63 ท่าฉัตรไชย 1 0 1 1 2
64 วัดเมืองใหม่ 0 5 6 5 11
65 บ้านป่าครองชีพ 0 5 3 0 8
66 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 0 4 1 2 5
67 บ้านโคกวัดใหม่ 0 3 0 1 3
68 บ้านอ่าวปอ 0 2 3 3 5
69 บ้านสาคู 0 2 3 1 5
70 นานาชาติเฮดสตาร์ท 0 1 2 0 3
71 อนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 0 1 1 0 2
72 อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 0 1 1 0 2
73 เทศบาลเทพกระษัตรี 0 1 1 0 2
74 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 0 1 0 1 1
รวม 610 370 298 265 1,278