สรุปเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลภูเก็ต 49 13 2 2 64
2 ถลางพระนางสร้าง 36 21 12 12 69
3 ขจรเกียรติพัฒนา 28 16 8 3 52
4 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 25 10 10 6 45
5 บ้านบางเทา 25 9 13 7 47
6 เทศบาลบ้านบางเหนียว 25 4 4 2 33
7 ดาราสมุทรภูเก็ต 21 5 2 5 28
8 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 21 4 9 16 34
9 เกาะสิเหร่ 19 14 11 11 44
10 วิทยาสาธิต 19 3 4 4 26
11 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 16 11 6 9 33
12 วัดสว่างอารมณ์ 16 9 12 10 37
13 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 14 12 4 6 30
14 หงษ์หยกบำรุง 13 10 8 12 31
15 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 13 3 5 2 21
16 ถลางวิทยา 12 9 3 5 24
17 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 12 5 7 8 24
18 บ้านพรุจำปา 12 4 2 7 18
19 วัดเทพกระษัตรี 12 3 4 7 19
20 เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 12 3 1 2 16
21 วิชิตสงคราม 12 1 1 2 14
22 วัดเทพนิมิตร 11 9 3 8 23
23 ดาวรุ่งวิทยา 11 8 4 3 23
24 ขจรเกียรติศึกษา 11 4 8 3 23
25 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 10 8 4 3 22
26 บ้านฉลอง 10 7 11 3 28
27 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 10 6 8 7 24
28 กาญจนวัฒน์วิทยา 7 6 3 6 16
29 เทศบาลเมืองภูเก็ต 7 2 0 0 9
30 พุทธมงคลนิมิตร 6 7 1 0 14
31 แหลมพันวา 6 5 7 3 18
32 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 6 1 0 3 7
33 บ้านอ่าวน้ำบ่อ 5 7 8 4 20
34 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 5 6 9 4 20
35 วัดสุวรรณคีรีเขต 5 5 2 2 12
36 วัดลัฏฐิวนาราม 4 8 6 4 18
37 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 4 7 4 2 15
38 บ้านม่าหนิก 4 6 11 6 21
39 มุสลิมวิทยาภูเก็ต 4 5 8 12 17
40 วัดมงคลวราราม 4 5 2 2 11
41 เทพอำนวยวิทยา 4 5 0 2 9
42 บ้านไม้ขาว 4 3 2 3 9
43 บ้านหมากปรก 4 3 0 1 7
44 บ้านแหลมทราย 4 2 2 0 8
45 บ้านท่าเรือ 4 1 1 2 6
46 สิทธิ์สุนทรบำรุง 3 8 2 1 13
47 บ้านกู้กู 3 5 9 8 17
48 บ้านพารา 3 1 0 4 4
49 บ้านบางคู 2 11 5 1 18
50 วัดเก็ตโฮ่ 2 6 2 0 10
51 บ้านกะหลิม 2 4 6 2 12
52 บ้านคอเอน 2 3 1 2 6
53 บ้านบางทอง 2 2 4 2 8
54 ขจรเกียรติถลาง 2 1 2 2 5
55 เกาะมะพร้าว 2 1 2 2 5
56 บ้านลิพอน 2 1 1 0 4
57 อนุบาลลากูน่าภูเก็ต 2 0 0 0 2
58 เทศบาลพิบูลสวัสดี 1 1 2 3 4
59 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 1 1 0 0 2
60 อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 1 1 0 0 2
61 บ้านเกาะนาคา 1 0 4 0 5
62 บ้านบางโรง 1 0 2 0 3
63 ท่าฉัตรไชย 1 0 1 1 2
64 วัดเมืองใหม่ 0 5 6 5 11
65 บ้านป่าครองชีพ 0 5 3 0 8
66 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 0 4 1 2 5
67 บ้านโคกวัดใหม่ 0 3 0 1 3
68 บ้านอ่าวปอ 0 2 3 3 5
69 บ้านสาคู 0 2 3 1 5
70 นานาชาติเฮดสตาร์ท 0 1 2 0 3
71 อนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 0 1 1 0 2
72 อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 0 1 1 0 2
73 เทศบาลเทพกระษัตรี 0 1 1 0 2
74 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 0 1 0 1 1
รวม 595 367 296 262 1,520