สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ภูเก็ต
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลภูเก็ต 22 7 8 37 49 13 2 2 64
2 เทศบาลบ้านบางเหนียว 18 7 2 27 25 4 4 2 33
3 บ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 14 9 5 28 25 11 10 7 46
4 บ้านบางเทา 13 6 4 23 28 9 13 8 50
5 ถลางพระนางสร้าง 12 7 10 29 36 21 12 12 69
6 บ้านฉลอง 10 2 1 13 14 8 12 3 34
7 ขจรเกียรติพัฒนา 8 7 3 18 28 16 8 3 52
8 บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 8 3 3 14 14 3 5 2 22
9 วัดสว่างอารมณ์ 6 6 5 17 18 10 13 10 41
10 เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 6 3 1 10 12 5 7 8 24
11 เทศบาลเมืองภูเก็ต 5 2 1 8 7 2 0 0 9
12 แหลมพันวา 5 0 0 5 6 5 7 3 18
13 วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 4 9 4 17 23 4 9 16 36
14 เกาะสิเหร่ 4 7 5 16 19 14 11 11 44
15 วัดสุวรรณคีรีวงก์ 4 7 5 16 16 11 6 9 33
16 บ้านท่าเรือ 4 1 0 5 5 1 1 2 7
17 หงษ์หยกบำรุง 3 6 6 15 13 10 8 12 31
18 วัดเทพนิมิตร 3 5 2 10 11 9 3 9 23
19 เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น 3 3 4 10 12 3 1 2 16
20 เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 3 1 1 5 6 1 0 3 7
21 ถลางวิทยา 3 0 2 5 12 9 3 5 24
22 ดาราสมุทรภูเก็ต 2 7 2 11 21 5 2 5 28
23 วิทยาสาธิต 2 3 6 11 19 3 4 4 26
24 บ้านพรุจำปา 2 2 0 4 13 4 2 7 19
25 บ้านแหลมทราย 2 2 0 4 5 2 2 0 9
26 อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตินติโกวิทบำรุง) 2 1 3 6 10 8 4 3 22
27 ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 1 5 4 10 14 12 4 6 30
28 บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) 1 3 1 5 10 6 8 7 24
29 ขจรเกียรติศึกษา 1 2 4 7 11 4 8 3 23
30 กาญจนวัฒน์วิทยา 1 1 2 4 7 6 3 6 16
31 วิชิตสงคราม 1 1 1 3 12 1 1 2 14
32 วัดสุวรรณคีรีเขต 1 1 1 3 5 5 2 2 12
33 เทพอำนวยวิทยา 1 1 1 3 4 5 0 2 9
34 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 1 1 0 2 1 1 0 0 2
35 บ้านม่าหนิก 1 0 1 2 4 6 11 6 21
36 บ้านพารา 1 0 0 1 3 1 0 4 4
37 ดาวรุ่งวิทยา 0 2 4 6 11 8 4 3 23
38 บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 0 2 1 3 5 6 9 4 20
39 วัดลัฏฐิวนาราม 0 2 1 3 4 8 6 4 18
40 บ้านคอเอน 0 2 0 2 2 3 1 2 6
41 บ้านอ่าวน้ำบ่อ 0 1 3 4 5 7 8 4 20
42 บ้านไม้ขาว 0 1 2 3 4 3 2 3 9
43 วัดมงคลวราราม 0 1 1 2 4 5 2 2 11
44 บ้านหมากปรก 0 1 0 1 4 3 0 1 7
45 บ้านกะหลิม 0 1 0 1 2 4 6 2 12
46 ขจรเกียรติถลาง 0 1 0 1 2 1 2 2 5
47 เทศบาลพิบูลสวัสดี 0 1 0 1 1 1 2 3 4
48 ท่าฉัตรไชย 0 1 0 1 1 0 1 1 2
49 พุทธมงคลนิมิตร 0 0 4 4 6 7 1 0 14
50 วัดเทพกระษัตรี 0 0 3 3 12 3 4 7 19
51 บ้านบางทอง 0 0 2 2 2 2 4 2 8
52 ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 0 0 1 1 4 7 4 2 15
53 สิทธิ์สุนทรบำรุง 0 0 1 1 3 8 2 1 13
54 บ้านกู้กู 0 0 1 1 3 5 9 8 17
55 บ้านป่าครองชีพ 0 0 1 1 0 5 3 0 8
56 เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 0 0 1 1 0 1 0 1 1
57 มุสลิมวิทยาภูเก็ต 0 0 0 0 4 5 8 12 17
58 บ้านบางคู 0 0 0 0 2 11 5 1 18
59 วัดเก็ตโฮ่ 0 0 0 0 2 6 2 0 10
60 เกาะมะพร้าว 0 0 0 0 2 1 2 2 5
61 บ้านลิพอน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
62 อนุบาลลากูน่าภูเก็ต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
63 อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 0 0 0 0 1 1 0 0 2
64 บ้านเกาะนาคา 0 0 0 0 1 0 4 0 5
65 บ้านบางโรง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
66 วัดเมืองใหม่ 0 0 0 0 0 5 6 5 11
67 ขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ต 0 0 0 0 0 4 1 2 5
68 บ้านโคกวัดใหม่ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
69 บ้านอ่าวปอ 0 0 0 0 0 2 3 3 5
70 บ้านสาคู 0 0 0 0 0 2 3 1 5
71 นานาชาติเฮดสตาร์ท 0 0 0 0 0 1 2 0 3
72 อนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
73 อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
74 เทศบาลเทพกระษัตรี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
รวม 178 144 124 446 610 370 298 265 1,278