สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฏ์ชญากร  วารีศรี
 
1. นางสาวทิพย์มาลา  ชิดเชื้อ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 61 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงอภิรพรรณ  บัวขาว
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ชูดำ
2. เด็กหญิงปาลิตา  มิ่มกระโทก
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรณิชสา  เหล่าประเสริฐศิริ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  เฮงสกุล