สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สพป. ภูเก็ต

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา<ภูเก็ต>ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงบอนนี่ ฐิติมา  สมิท
 
1. นางสาวสมหญิง  เมืองแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปุณณดา  วงษ์ไล
2. เด็กหญิงวราพร  หรี่จา
3. เด็กชายศรัณยู  ปัดถาวะโร
 
1. นางสิรินภา  นวลจันทร์
2. นางสาวยามีละห์  แวสะแย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนัฐกานต์  วงศ์จินา
 
1. นางสาวพรไพรินทร์  สุขอนันต์